Detta står vi för

Scouter som håller upp skyltar. Foto: Jonas Elmqvist/Scouterna.

Scouterna är mer aktuella än någonsin och samlar unga som vill utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har en plats. I Scouterna är alla lika mycket värda och tillsammans bidrar vi till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt.

Vi gillar och respekterar olikhet och deltar i många nätverk för fred, demokrati och miljö. Hos oss är du aldrig ensam och vi jobbar för att våra möten ska vara fria från alla sorters övergrepp. I över hundra år har många hittat sig själva och sin väg genom Scouterna.

Religiöst och partipolitiskt obunden organisation

Scouterna är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Det betyder att ingen religiös gruppering eller politiskt parti kan besluta över Scouternas verksamhet. Däremot samverkar Scouterna med olika religiösa grupper. Det handlar främst om kristna och muslimska grupperingar, men som alla också bedriver scouting. Dessa medlemmar har lika mycket att säga till om kring vår verksamhet som medlemmar som inte bekänner sig till någon tro. Enligt vår scoutlag tror vi på att ”en scout söker sin tro och respekterar andras”. Därför är det viktigt att reflektera över tro och livsfrågor, oavsett om det tar sig uttryck i en religion eller inte. Så grupper inom Scouterna, till exempel en lokal kår, kan vara en del av en syrisk-ortodox församling, en muslimsk församling eller en Equmenia-församling. Den kan också ha en nykter ideologi eller vara en del av KFUM-rörelsen, eller ”bara” bedriva scouting.

Ungt ledarskap

Scouterna vill att det ska vara fler unga ledare i samhället. Vi vill att unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra.

Vad vi tycker om ungt ledarskap »

Trygga Möten

Alla barn och unga har rätt till en trygg fritid! Vi arbetar aktivt för att all scoutverksamhet ska vara trygg och säker – fri från alla former av övergrepp och kränkningar. Därför är utbildningen Trygga möten obligatorisk för alla ledare inom Scouterna.

Vad vi tycker om Trygga Möten »

Demokrati och mångfald

Scouterna vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga. Vi vill att unga ska ha möjlighet till att påverka. Vi tror också på alla människors lika värde och vill se ett samhälle fritt från diskriminering. Vi vill vara en rörelse där människor med olika politisk och religiös hemvist möts och diskuterar sina åsikter, för att tillsammans skapa en bättre värld.

Vad vi tycker om demokrati och mångfald »

Friluftsliv

Scouterna vill att fler unga ska vara engagerade i naturen. Vi arbetar för ungas möjlighet att få vara ute i naturen. Vi värnar också miljö och vill se en hållbar utveckling.

Vad vi tycker om friluftsliv »

Våra värderingar

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda.

Våra värderingar »

Fairtrade

Vi på Scouterna tycker att det är viktigt att leva efter våra värderingar. Därför är vi medlemmar i Fairtrade.

Fairtrade »