Trygga Möten

 

Att vara en schysst kompis är grunden i Scouternas arbete med en trygg fritid. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Scouterna är en barn- och ungdomsrörelse med ett enda fokus: den unges personliga utveckling. Barnets bästa måste alltid komma i första rummet. Risker för övergrepp finns överallt i samhället, även inom ideell verksamhet. Scouternas mål är en verksamhet fri från övergrepp och kränkningar i alla former.

Men vad menar vi egentligen med en trygg fritid, fri från övergrepp? Vi menar att ingen ska bli utsatt för någon form av kränkningar eller övergrepp: oavsett om det sker mellan barn och ungdomar, mellan barn och ledare eller mellan ledare. Att barn inte ska tvingas att göra saker som de inte vill. Att inte sopa saker under mattan, att våga prata om det som är svårt. Utsätts en scout eller ledare trots allt för någon form av övergrepp ska det omedelbart vidtas åtgärder. Vi organiserar vår verksamhet så att vi aktivt strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka alla sorters övergrepp, både sexuella, fysiska och psykiska.

 

Så engagerar du kåren i trygghetsarbetet 

Vi utvecklar hela tiden nya verktyg med fokus på barn och ungas trygghet. Inför Jamboree17 i sommar utbildas samtliga ledare och funktionärer i Trygga möten.

För att involvera barn och unga i arbetet med att skapa en trygg miljö där alla är välkomna har vi tagit fram aktivitetspaket för olika åldersgrupper. I de finns olika aktiviteter med fokus på hur man pratar med barn och unga om övergrepp, mobbning och kränkningar samt hur man är en schysst kompis. Materialet Tryggare tillsammans syftar till att skapa en gemensam syn på vad övergrepp och kränkningar inom ledargruppen samt hur man som ledare kan arbeta förebyggande mot detta.

Ladda ner aktivitetspaketen här:

För barn och unga

För ledare

Vår rörelse har blivit starkare och tryggare genom vårt målmedvetna arbete. Den ska bli ännu tryggare genom ännu mer medvetenhet, utbildning och öppenhet.

Läs mer på Trygga Mötens webbportal.