Ladda ned Lägereldsrapporten

Scouternas lägereld

Nu har en ny utgåva av Scouternas Lägereldsrapport tagits fram med hjälp av Kantar Sifo. Frågorna i den återkommande rapporten, som senast gjordes 2018, ställs av barn och unga mellan 8 och 25 år och besvaras av barn och unga i samma ålder. Syftet med rapporten är att få vuxna att agera på det som är viktigast för landets drygt två miljoner svenskar mellan 8 och 25 år.

Miljö och klimat har varit i fokus det senaste året och för barn och unga är det med marginal den viktigaste politiska frågan – det uppger 67 procent av de som svarade i undersökningen.

Här kan du ladda ned Lägereldsrapporten

2020 års Lägereldsrapport visar också att en majoritet, 83 procent, tycker att de ofta eller alltid får uttrycka sin åsikt när beslut tas om dem. Däremot upplever endast en av tio (11 procent) att politiker lyssnar på barn och ungas åsikter.

– Miljö och klimatfrågan är en central för unga idag. Jag tycker att de senaste årens klimatrörelse med Greta Thunberg visar behovet att lyssna på unga. Och att endast en av tio av de unga upplever att politikerna lyssnar på dem är oroväckande. För mig är det väldigt viktigt att makthavarna lyssnar på oss som vill verka för en bättre värld, säger Agnes Comstedt, ung talesperson för Scouterna.

Alldeles för många har ingen som frågar hur de mår

Demokrati, framtid, fritid, skola och hälsa är viktiga frågor för unga och det är dessa ämnen som Lägereldsrapporten tar upp. När det kommer till hälsa visar Lägereldsrapporten att omkring 80 000 barn och unga inte har någon som frågar hur de mår.
– Även om hela 96 procent säger att de har någon som frågar hur de mår så är det fortfarande alldeles för många som inte har det. Att omkring 80 000 saknar någon som uppmärksammar deras hälsa är förfärligt och det vill vi uppmärksamma, säger Alva Jansson, ung talesperson för Scouterna.

Stor stress kring skolarbetet

Stress är vanligt i åldersgruppen 8-25 år. Mer än var tredje person i åldersgruppen känner sig stressade dagligen eller ofta. Svårigheter med att hinna med skolarbetet toppar – 60 procent anger det som den största anledningen till stress.

Vill du vara med och prata om rapportens resultat?

– Nu ska vi använda rapporten och sprida den, dels till allmänheten dels till makthavare. Vi ska träffa makthavare både i kommunerna och på riksnivå för att hjälpa till att göra ungas röster hörda. Och vi kommer också att fråga om deras åtgärder för att förbättra barn och ungas hälsa, säger Joacim Stenlund, ung talesperson för Scouterna.

Om du är makthavare och vill vara med i samtal kring Lägereldsrapporten – hör gärna av dig till emil.annetorp@scouterna.se.