Scouternas strategi

Scouternas strategi

På Scouternas stämma 2014 klubbades Scouternas gemensamma strategi igenom!  ”Unga som gör världen bättre” är vår vision och det vi drömmer om. För att nå visionen fokuseras arbetet på strategiområden som handlar om att utveckla personen, verksamheten och att nå fler människor.

Läs mer om Scouternas strategi på Scoutservice »

Läs Scouternas strategi

Här finns Scouternas strategi 2015-2025 som fastställdes vid Demokratijamboreen 2014.

Scouternas-strategi-beslutad

Scouternas strategi folder

Det är vi medlemmar som bidragit

Det är vi medlemmar som bidragit till underlagen till vilka tre fokusområden vi ska ha de kommande 10 åren. Här kan du läsa om hur intervjuer, möten och samtal genomförts i hela landet.

Hur insamlingen av information går till

Så här såg strategiprocessen ut

Här kan du läsa om hur processen för att ta fram strategin såg ut. Du kan också ladda ner processplanen, omvärldsbevakning och analysunderlag.

Processen för Scouternas strategi

Mer info

 

Se filmen som introducerar Scouternas strategi 2015-2025.

https://vimeo.com/192611847

Se eller ladda ner filmen som introducerar strategiområde A: Scouterna utvecklas till förebilder.
https://vimeo.com/192612068

Se eller ladda ner filmen som introducerar strategiområde B: Vi ska överträffa scouternas förväntningar i varje möte.
https://vimeo.com/192612230

Se eller ladda ner filmen som introducerar strategiområde C: Fler ska få uppleva scouting.
https://vimeo.com/192612314