Pressmeddelande15 maj 2024

Scouten Siri ska representera en halv miljon unga i FN i klimat- och miljöfrågor

Scouten Siri Ankarfors blir LSU:s ungdomsrepresentant i FN för klimat- och miljöfrågor. Under två år ska hon representera Sveriges unga, samarbeta med den svenska delegationen och arbeta för att säkerställa att barn och ungas perspektiv inkluderas inför, under och efter COP29 och COP30.

Scouten Siri Ankarfors blir LSU:s ungdomsrepresentant i FN för klimat- och miljöfrågor. Under två år ska hon representera Sveriges unga, samarbeta med den svenska delegationen och arbeta för att säkerställa att barn och ungas perspektiv inkluderas inför, under och efter COP29 och COP30.

LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, utser varje år ungdomsrepresentanter till FN. Scouten Siri Ankarfors, 22 år, har fått uppdraget att representera ungdomsrörelsen under 2024–2025 inom området klimat och miljö.

– Det här är den största frågan i vår tid. Och inte minst den största frågan för min generation. Vi är nästan en halv miljon unga som är anslutna till LSU och det är en stor ära att få representera dem i en fråga som jag brinner för, säger Siri Ankarfors.

Som ungdomsrepresentant ska Siri bland annat sammanställa vilka frågor som är viktigast för det unga svenska civilsamhället. Sammanställningen lämnas över till Sveriges chefsförhandlare för klimathandlingarna inom FN:s klimatkonvention, Mattias Frumerie.

– Vi ska inte bara lyfta röster från det unga civilsamhället, vi ska också arbeta för att de inkluderas i den svenska delegationens arbete. Vårt mål är också att inleda samarbeten med ungdomsrepresentanter från de andra europeiska länderna. Då kan vi stå tillsammans på FN:s toppmöte och representera svenska ungdomars åsikter tillsammans med unga röster från hela Europa, berättar Siri.

Under 2021 var Siri ungdomsobservatör för Scouterna under klimatmötet COP26, hon har tagit fram programmaterial om klimat och miljö, startat plattformen “Scouter för klimatet” och idag utbildar hon unga i Europa i hållbarhetsfrågor genom gruppen Earth Tribe Team.

– Jag hittade kraften att agera genom Scouterna, jag slutade vara passiv och fick redskap och ett sammanhang att faktiskt göra något. Den här frågan kan lätt bli överväldigande. Men det ger mig hopp att se det unga engagemanget, från det lokala till det internationella. Unga orkar engagera sig, säger Siri. Hon fortsätter.

– Jag kan så länge jag kan minnas känt till och pratat om klimatkrisen, på tv, pratat om den med vänner, i skolan och på Scouterna. Min generation har växt upp med den här frågan, och det är vi som kommer att få leva med konsekvenserna, om vi inte agerar, säger Siri.

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18–25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse.

Ladda ner

Liknande pressmeddelanden

19 mar 2024

Scouterna ökar för 10:e året i rad – ”Äventyr och natur istället för skärmtid”

Scouterna ökar för tionde året i rad och har nu 81 933 medlemmar i 1008 scoutkårer. Under 2023 ökade medlemsantalet med 1370 scouter – eller 1,7...

14 mar 2024

Scouterna presents Julius Kramer as candidate for the World Scout Committee

In August, the World Organization of the Scout Movement (WOSM) will elect a new composition of 12 members to the World Scout Committee. Scouterna...

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...