Pressmeddelande7 november 2023

Scouterna inför certifiering för hållbar föreningsverksamhet – “Motiverar över 80 000 individer”

Nu kan Scouternas uppemot tusen scoutkårer ansöka om att bli hållbarhets- certifierade. Initiativet ska motivera föreningarna att arbeta mot en tryggare och mer hållbar framtid.

Nu kan Scouternas scoutkårer ansöka om att bli hållbarhetscertifierade. Initiativet motiverar tusen föreningar att arbeta mot en tryggare och mer hållbar framtid.

– Rutiner och val spelar stor roll i alla föreningars hållbarhetsarbete, men ibland kan det vara svårt att veta var man ska börja. Genom det här initiativet engagerar vi inte bara våra scoutkårer, vi motiverar 80 000 individer att tänka och agera mer hållbart säger Cecilia Wesslén, hållbarhetsansvarig hos Scouterna.

Certifieringen bygger på att scoutkåren uppfyller ett antal kriterier med syftet att skapa ökad kunskap om hur de kan nyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Exempelvis genom att se över hur man konsumerar, reser, äter och tar hand om lokaler och material.

–Vi vill ge våra kårer bra förutsättningar att arbeta med de här frågorna. Samtidigt fortsätter vi att prioritera våra kärnfrågor som välmående, hälsa, trygghet, jämlikhet och demokrati. Frågor som också ingår i begreppet hållbarhet. Scouting ger individen möjlighet att påverka den större bilden. Från scoutkåren, ut i samhället, säger Cecilia Wesslén.

Under 2022 tog Drakarnas Scoutkår i Bromma fram och beslutade om en hållbarhetspolicy för verksamheten. Erica Aronsson är scoutledare och hållbarhetsansvarig i kåren:

– Det har funnits ett stort engagemang och en vilja i min kår att arbeta med de här frågorna, det behövdes bara någon som tog ledarrollen. Jag hoppas att det här nationella initiativet kan motivera fler att engagera sig i arbetet, och samtidigt fungera som en inspiration för verksamheter och föreningar utanför Scouterna, säger Erica Aronsson.

Pia Berg är scoutledare i Bodens scoutkår, i september fick de ta emot kommunens miljöstipendium.

– Hållbarhetsarbetet ska inte vara något extra, utan det ska vara något du gör på rutin i vardagen. Vi köper aldrig något nytt. Vi letar material, på loppisar eller secondhand och vi försöker återvinna allt vi kan. Vi arbetar också med den sociala hållbarheten, alla ska kunna vara med. Vi har exempelvis inga obligatoriska försäljningar, det kan vara svårt att sälja saker. Du ska kunna vara med oavsett förutsättningar, säger Pia Berg

Hållbar scoutkår certifikatet är framtaget av scouterna i Finland i samarbete med Världsnaturfonden WWF med syftet att hjälpa scoutkårer att arbeta med olika delar av sin verksamhet och kartlägga hur den kan bli mer hållbar.

Scouternas arbete med hållbar scoutkår finansieras av projektmedel beviljade från Svenskt Friluftsliv. I projektet ska Scouterna kartlägga hur hållbarhetsarbetet ser ut idag, och ta fram nya verktyg och metoder för att underlätta för medlemmar att bidra till hållbarhet.

Ladda ner

Liknande pressmeddelanden

26 sep 2023

Var tredje toppolitiker har varit scout – ”gör ens frihet mycket större”

Var tredje kommunalråd har varit scout, det visar en undersökning från Scouternas medlemstidning Tidningen Scout. I en enkät svarar 33 procent av de...

20 sep 2023

KFUM och Scouternas almanacka fyller 80 år – “Tidlös och modern på samma gång”

KFUM och Scouternas almanacka fyller 80 år. Sedan 1945 har almanackans naturnära bilder klätt hem och skolor över hela Sverige. Berättelsen i bilderna...

21 aug 2023

Ett äventyr utöver det vanliga – nu är alla svenska scouter tillbaka i Sverige

Den 25:e väldsscoutjamboreen i Sydkorea blev ett äventyr utöver det vanliga. Efter en minnesvärd resa har nu alla svenska scouter kommit tillbaka hem...