Pressmeddelande16 juni 2021

Scouterna och Idéer för livet utvecklar aktiviteter för social- och ekologisk hållbarhet

Nu skapar Skandias stiftelse Idéer för livet tillsammans med Scouterna en aktivitetsbank som ska hjälpa scoutkårer och andra att kanalisera ungas dröm om en bättre värld. Genom samarbetet utvecklas och tillgängliggörs scouternas beprövade metod för att fler unga ska göras redo för livet och samtidigt få framtidstro. Skandias stiftelse Idéer för livet har beviljat 600 000 kronor till projektet.

Foto: Patrik Hedljung

Många unga har ett starkt engagemang för miljö- och sociala frågor. Nu skapar Skandias stiftelse Idéer för livet tillsammans med Scouterna en aktivitetsbank som ska hjälpa scoutkårer och andra att kanalisera ungas dröm om en bättre värld. Genom samarbetet utvecklas och tillgängliggörs scouternas beprövade metod för att fler unga ska göras redo för livet och samtidigt få framtidstro. Skandias stiftelse Idéer för livet har beviljat 600 000 kronor för att möjliggöra arbetet och få till spridning i och utanför scoutrörelsen.

Många unga känner oro för framtiden, vilket blivit tydligt i Idéer för livets arbete. Risken finns att oro slår över i vanmakt och minskat psykiskt välbefinnande om man inte kan hitta sätt att kanalisera oron i engagemang och konstruktivt arbete.

–Världen står inför stora utmaningar och många unga känner stark vanmakt inför framtiden. Genom att utveckla och sprida aktiviteter där unga kan agera i relation till samhällsproblem och miljöutmaningar vill vi att fler ska känna att de kan bidra till en bättre värld, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

Projektet kommer att gå i mål i samband med Jamboree22 då scouter från hela landet träffas för en veckas gemensamt läger med temat ”Drömmen om en hållbar värld”. När lägret avslutas kommer minst 15 000 barn och unga att ha testat och kvalitetsgranskat aktiviteter som ger kunskap och påverkar de globala utvecklingsmålen i en positiv riktning. Skandias stiftelse Idéer för livet har beviljat ett anslag på sammanlagt 600 000 kronor för att möjliggöra arbetet och få till spridning i och utanför scoutrörelsen.

Aktivitetsbanken kommer att skapas under hösten 2021 och användas av scoutkårerna som uppladdning inför Jamboree22 samt vara en del av lägrets programverksamhet. Samtliga aktiviteter kommer att finnas tillgängliga för familjer, skolor och föreningar och utgöra en inspirationsbank för verksamheter som vill ta del av scouternas pedagogik och metodik.

–Scouterna växer och lockar fler, det beror på att vi utvecklas i takt med tiden utan att förlora vår själ eller våra värderingar. Genom samarbetet kommer vi kunna utveckla nya scoutaktiviteter som tränar unga i demokrati, kamratskap, ansvar för sig själva och för planeten, såväl i som utanför scoutrörelsen, säger Anna-Karin Hennig, Generalsekreterare för Scouterna.

Fakta Scouterna och Jamboree22

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället en meningsfull och trygg fritid där de får uppleva äventyr tillsammans, växa som individer och göra världen bättre. I Sverige har Scouterna 75 000 medlemmar fördelat på ca 1000 föreningar. Globalt finns ungefär 55 miljoner scouter i över 170 länder. Den 30 juli-6 aug 2022 samlas Sveriges scouter mellan 10-18 år utanför Kristianstad för Jamboree22

Presskontakt

Liknande pressmeddelanden

20 nov 2022
16 nov 2022

Scouternas Demokratijamboree – ett av Sveriges största demokratiska möten för unga

I helgen samlas nästan tusen scouter på Stockholms universitet för att delta under Demokratijamboree och Scouternas stämma. ” – Vi samlar...

06 aug 2022

Avslut på sommarens största ungdomsläger Jamboree22 – kungen gjorde raketen

Efter åtta dagars fartfyllda upptåg för unga i åldrarna 10 till 18, är de lokala scoutkårerna på väg hem. Från kubbturnering till...