Pressmeddelande24 mars 2022

Scouterna ökar – för åttonde året i rad

Scouterna växer för åttonde året i rad! Under 2021 växte Scouternas medlemsantal med 1447 scouter till 76 516. Framgången beror bland annat på ett allmänt ökat friluftsintresse i samhället, liksom Scouternas ihållande fokus på att ge barn och unga en trygg fritid där alla är välkomna.

Intresset för scouting fortsätter att öka i Sverige, nu för åttonde året i rad, med en tydlig topp under pandemin. Under 2021 växte Scouternas medlemsantal med 1447 scouter till 76 516. Framgången beror bland annat på ett allmänt ökat friluftsintresse i samhället, liksom Scouternas ihållande fokus på att ge barn och unga en trygg och meningsfull fritid där alla är välkomna utifrån sina förutsättningar.

- Intresset för utomhusaktiviteter har ökat markant, och då är Scouterna ofta det självklara valet för föräldrar som vill hitta meningsfulla aktiviteter för sina barn, säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare på Scouterna.

Även om pandemin har bidragit till det ökade intresset för scouting finns det en rad andra orsaker till den långvariga och stabila medlemsökningen. Bland annat har Scouterna tydlig fokus på gemenskap och ett lyssnande och stödjande ledarskap. Målet är att alla barn och ungdomar ska kunna hitta sin plats och vara med utifrån sina egna förutsättningar. Scouterna erbjuder alla scoutledare välutvecklade ledarskapsutbildningar inriktade på olika behov.

- Vi lever i en orolig tid, där många barn och unga har behov av en trygg plats med äventyr och kompisar. Vi känner att det är ännu viktigare nu än tidigare att verka för barn och ungas välmående, fortsätter Anna-Karin Hennig.

En annan orsak är kombinationen mellan friluftsaktiviteter och aktiviteter som bidrar till personlig utveckling, så som samarbetsförmåga, ledarskap, reflektion och att våga prova nya saker.

Även ur ett geografiskt perspektiv är ökning relativt spridd över landet, även om Scouterna av tradition är starkare i söder än i norr. Nu genomför Scouterna en stor satsning på att starta nya scoutkårer på orter där vi hittills inte varit etablerade.

Topplista bifogas

En topplista med de scoutkårer som har den högsta procentuella medlemsökningen bifogas till detta pressmeddelande.

För att komma i direktkontakt med en lokal scoutkår kontakta Jonas Westbom jonas.westbom@scouterna.se 0720 70 43 71

Ladda ner

Liknande pressmeddelanden

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

10 jan 2024

Han är Scouternas nya kommunikationschef

Scouterna välkomnar Theo Hammar som ny kommunikationschef. Theo Hammar har gedigen och bred erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. Som...