Pressmeddelande15 december 2021

Scouterna testar scouting och ledarskap i nya former – pilotprojekt i Rinkeby/Kista i samarbete med Stockholm stad.

Tillsammans med stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista/Fritid inleder nu Scouterna en verksamhet i syfte att ge barn och unga i Husby/Järva tillgång till friluftsliv och scoutäventyr genom dagscoutläger på sommar- och jullov. Målsättningen är att få 1400 barn och unga att delta i dagscoutlägren, samt utbilda 40 unga ledare som får kommunala feriejobb.

Foto: Magnus Fröderberg

Tillsammans med stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista/Fritid inleder nu Scouterna en verksamhet i syfte att ge barn och unga i Husby/Järva tillgång till friluftsliv och scoutäventyr genom dagscoutläger på sommar- och jullov. Ungdomar i området kommer också att ges möjlighet att delta i en värdebaserad ledarskapsutbildning så att de sedan kan praktisera sina ledaregenskaper på dagscoutlägren inom ramen för kommunala feriejobb. Det gör att ungdomarna dels kan agera som förebilder för de yngre barnen, dels öka sina möjligheter att få jobb i framtiden. Projektet kallas Day Camp Adventure.

Pilotprojektet inleds under januari 2022 och kommer i ett första skede att pågå under 12 månader. Målsättningen är att få 1400 barn och unga att delta i dagscoutlägren, samt utbilda 40 unga ledare som får kommunala feriejobb. Projektet genomförs i samarbete med enheten Fritid på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

-Vi ser en stor vinst för våra barn och unga att få ta del av och lära sig om naturen, och Scouterna är genom sin kunskap vår förlängda arm i det arbetet, säger Sussie Johansson, enhetschef för fritid på stadsdelsförvaltningen Rinkeby/Kista. Vi kommer nu att kunna inkludera barn i ett aktivt friluftsliv redan i tidig ålder. Och, vi stärker och stöttar de äldre barnen genom att de får en chans att gå en ledarskapsutbildning. Det kommer att bli en oerhört viktig tillgång för dem när de ska gå vidare ut i vuxenlivet.

   Satsningen har till stor del möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Sällskapet för makarna Malmqvists minne.

   -Scouterna och Sällskapet för makarna Malmqvists minne har många gemensamma nämnare liksom målsättningen att bidra till att fostra och utbilda unga människor till självständiga individer, till nytta för såväl dem själva som för samhället, säger Elisabeth Tamm, ordförande i Sällskapet makarna Malmqvists minne. Att projektet Day Camp Adventure dessutom vänder sig till unga människor i utsatta områden gör det än mer angeläget för Sällskapet för makarna Malmqvists minne att bidra.

   Projektet Day Camp Adventure kan ses som en utökning av det pågående projektet Äg Din Natur där Scouterna i samarbete med Fryshuset Grundskola Västra, Husbygårdsskolan och Akademiska Skolan i Husby erbjuder scouting på skoltid. Äg Din Natur har snabbt blivit populärt bland elever på skolorna och i utvärderingar säger eleverna att de lärt sig samarbeta, att de lärt sig mer om naturen och att de uppskattat verksamheten då de fått prova på saker de inte annars skulle göra.

   -Vi vet att scouting bidrar till en meningsfull fritid med äventyr och gemenskap för barn och ungdomar. Vi vet också att vi genom vår verksamhet bidrar till minskad psykisk ohälsa och till minskat utanförskap bland deltagande barn och unga, samtidigt som vi utbildar i praktisk demokrati genom att unga får vara med och påverka, planera, genomföra verksamhet, säger Johan Pettersson, generalsekreterare i delat ledarskap på Scouterna. Men, vi vet också att många barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden ofta inte har en scoutkår i sitt närområde, och kanske heller inte en naturlig relation till natur och miljö. Detta vill vi ändra på genom att nu testa nya metoder för att möta fler barn och ungdomar.

   För ytterligare upplysningar kontakta:

   Elisabeth Danefjäll,

   Medlemsutvecklingschef, Scouterna

   E-post: elisabeth.danefjall@scouterna.se

   Mobil: 0766 232 579

   Ladda ner

   Presskontakt

   Liknande pressmeddelanden

   26 sep 2023

   Var tredje toppolitiker har varit scout – ”gör ens frihet mycket större”

   Var tredje kommunalråd har varit scout, det visar en undersökning från Scouternas medlemstidning Tidningen Scout. I en enkät svarar 33 procent av de...

   20 sep 2023

   KFUM och Scouternas almanacka fyller 80 år – “Tidlös och modern på samma gång”

   KFUM och Scouternas almanacka fyller 80 år. Sedan 1945 har almanackans naturnära bilder klätt hem och skolor över hela Sverige. Berättelsen i bilderna...

   21 aug 2023

   Ett äventyr utöver det vanliga – nu är alla svenska scouter tillbaka i Sverige

   Den 25:e väldsscoutjamboreen i Sydkorea blev ett äventyr utöver det vanliga. Efter en minnesvärd resa har nu alla svenska scouter kommit tillbaka hem...