Pressmeddelande19 juli 2022

Sveriges största ungdomsläger certifieras enligt FNs hållbarhetsmål

Om ett par veckor drar Scouternas Jamboree22 igång utanför Kristianstad, med över 11 000 deltagare. Temat är Drömmen om en hållbar värld, och hållbarhet genomsyrar allt från planering till genomförande. Lägret har nu erhållit hållbarhetscertifieringen Hållbart Evenemang, i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Om ett par veckor drar Scouternas Jamboree22 igång utanför Kristianstad, med över 11 000 deltagare. Temat är Drömmen om en hållbar värld, och hållbarhet genomsyrar allt från planering till genomförande. Lägret har nu erhållit hållbarhetscertifieringen Hållbart Evenemang, i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

För att nå certifieringen Hållbart Evenemang måste arrangören, i detta fall den ideella planeringsgruppen som ansvarar för Jamboree22, uppnå ett antal hållbarhetskrav. Certifieringen bygger på olika kriterier för hur arrangören planerar att genomföra evenemanget. Planeringsgruppen har besvarat ett antal frågor som granskats av en oberoende revisor. Totalt är det 38 obligatoriska krav som ska uppfyllas, samt minst 60 % av det möjliga poängresultatet. Jamboree22 har uppnått ett resultat av 79 %, vilket är ett mycket högt hållbarhetsresultat.   

- När vi började planera Jamboree22 var ett av våra viktigaste mål att lägret skulle bli så hållbart som möjligt, säger Catarina Sparre, hållbarhetsansvarig för Jamboree22.  Vi har verkligen försökt att titta på alla delar i helhetskedjan, från vilken mat som serveras, var maten kommer ifrån, hur transporterna kan ha så liten klimatpåverkan som möjligt, till vilken belysning som är miljövänligast och så vidare. 

- Vi kommer även att bygga vår egen återvinningscentral, där alla deltagare kan lämna använda förpackningar och annat material, fortsätter Catarina Sparre. Där kan man även lämna komposterbart material som sedan omvandlas till drivmedel för lokaltrafiken i Kristianstads biogasanläggning. 

En viktig del i planeringsgruppens arbete har varit att allt hållbarhetsarbete ska kunna följas upp och utvärderas, så att ett användbart material kan lämnas över till nästa jamboree som utgångpunkt för deras kommande hållbarhetsarbete.  

Hållbart evenemang är en certifiering mot FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som drivs av företaget Greentime. I arbetet för att nå certifieringen har fokus främst legat på tre olika områden, social, organisatorisk och miljömässig hållbarhet.

Information om Jamboree22:

Jamboree22 pågår mellan 30 juli till den 6 augusti 2022. Scouter från mer än 400 lokala scoutföreningar runt om i Sverige samlas i Norra Åsum utanför Kristianstad, och tillsammans med internationella gäster skapas Kristianstad kommuns näst största tätort med 11,000 scouter. Över 360 scouter från andra länder kommer närvara, bland annat från Ukraina, USA, Tjeckien och Storbritannien. Tema för lägret är “Drömmen om en hållbar värld.”

Faktablad om Jamboree22 bifogas! 

 Bilder från tidigare Jamboree: https://www.mynewsdesk.com/se/scouterna/latest_media/tag/jamboree22   

För ytterligare information:

Julia Hemmendy, pressansvarig för Jamboree22 

Epost: julia.hemmendy@scouterna.se 

Tel: +46 (0) 702 643 374 

Liknande pressmeddelanden

17 jun 2024

Scouterna utbildar ungdomar i ledarskap – blir ledare för dagläger

Ungdomar från Husby, Skärholmen och Hagsätra utbildas i ledarskap, som en del i deras sommarjobb. Mellan den 24 juni – 5 juli kommer ungdomarna att...

15 maj 2024

Scouten Siri ska representera en halv miljon unga i FN i klimat- och miljöfrågor

Scouten Siri Ankarfors blir LSU:s ungdomsrepresentant i FN för klimat- och miljöfrågor. Under två år ska hon representera Sveriges unga, samarbeta med...

19 mar 2024

Scouterna ökar för 10:e året i rad – ”Äventyr och natur istället för skärmtid”

Scouterna ökar för tionde året i rad och har nu 81 933 medlemmar i 1008 scoutkårer. Under 2023 ökade medlemsantalet med 1370 scouter – eller 1,7...