Pressmeddelande19 juli 2022

Sveriges största ungdomsläger certifieras enligt FNs hållbarhetsmål

Om ett par veckor drar Scouternas Jamboree22 igång utanför Kristianstad, med över 11 000 deltagare. Temat är Drömmen om en hållbar värld, och hållbarhet genomsyrar allt från planering till genomförande. Lägret har nu erhållit hållbarhetscertifieringen Hållbart Evenemang, i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Om ett par veckor drar Scouternas Jamboree22 igång utanför Kristianstad, med över 11 000 deltagare. Temat är Drömmen om en hållbar värld, och hållbarhet genomsyrar allt från planering till genomförande. Lägret har nu erhållit hållbarhetscertifieringen Hållbart Evenemang, i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

För att nå certifieringen Hållbart Evenemang måste arrangören, i detta fall den ideella planeringsgruppen som ansvarar för Jamboree22, uppnå ett antal hållbarhetskrav. Certifieringen bygger på olika kriterier för hur arrangören planerar att genomföra evenemanget. Planeringsgruppen har besvarat ett antal frågor som granskats av en oberoende revisor. Totalt är det 38 obligatoriska krav som ska uppfyllas, samt minst 60 % av det möjliga poängresultatet. Jamboree22 har uppnått ett resultat av 79 %, vilket är ett mycket högt hållbarhetsresultat.   

- När vi började planera Jamboree22 var ett av våra viktigaste mål att lägret skulle bli så hållbart som möjligt, säger Catarina Sparre, hållbarhetsansvarig för Jamboree22.  Vi har verkligen försökt att titta på alla delar i helhetskedjan, från vilken mat som serveras, var maten kommer ifrån, hur transporterna kan ha så liten klimatpåverkan som möjligt, till vilken belysning som är miljövänligast och så vidare. 

- Vi kommer även att bygga vår egen återvinningscentral, där alla deltagare kan lämna använda förpackningar och annat material, fortsätter Catarina Sparre. Där kan man även lämna komposterbart material som sedan omvandlas till drivmedel för lokaltrafiken i Kristianstads biogasanläggning. 

En viktig del i planeringsgruppens arbete har varit att allt hållbarhetsarbete ska kunna följas upp och utvärderas, så att ett användbart material kan lämnas över till nästa jamboree som utgångpunkt för deras kommande hållbarhetsarbete.  

Hållbart evenemang är en certifiering mot FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som drivs av företaget Greentime. I arbetet för att nå certifieringen har fokus främst legat på tre olika områden, social, organisatorisk och miljömässig hållbarhet.

Information om Jamboree22:

Jamboree22 pågår mellan 30 juli till den 6 augusti 2022. Scouter från mer än 400 lokala scoutföreningar runt om i Sverige samlas i Norra Åsum utanför Kristianstad, och tillsammans med internationella gäster skapas Kristianstad kommuns näst största tätort med 11,000 scouter. Över 360 scouter från andra länder kommer närvara, bland annat från Ukraina, USA, Tjeckien och Storbritannien. Tema för lägret är “Drömmen om en hållbar värld.”

Faktablad om Jamboree22 bifogas! 

 Bilder från tidigare Jamboree: https://www.mynewsdesk.com/se/scouterna/latest_media/tag/jamboree22   

För ytterligare information:

Julia Hemmendy, pressansvarig för Jamboree22 

Epost: julia.hemmendy@scouterna.se 

Tel: +46 (0) 702 643 374 

Liknande pressmeddelanden

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

10 jan 2024

Han är Scouternas nya kommunikationschef

Scouterna välkomnar Theo Hammar som ny kommunikationschef. Theo Hammar har gedigen och bred erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. Som...