Ansökan till Scouternas stödfond åt mig själv

Via det här formuläret kan du ansöka om ekonomiskt bidrag från Scouternas stödfond åt dig själv, om du är scout mellan 8 och 25 år.

Stödfonden betalas ut som ett bidrag till de scouter som behöver stöd för att kunna delta i den lokala kårens scoutaktiviteter på lika villkor som andra scouter. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor , utrustning eller liknande kostnader. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Stödfonden finns för scouter mellan 8-25 år. Ansökan till Scouternas stödfond hanteras med sekretess.
OBS! Scouternas stödfond har stängt för ansökningar mellan den 1 juli och 23 augusti 2021.

1

Kontaktuppgifter

2

Ansökningsfrågor