Ansökan till Scouternas stödfond åt någon annan

Stödfonden betalar ut bidrag till de scouter som behöver stöd för att kunna delta i den lokala kårens scoutaktiviteter på lika villkor som andra scouter. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Stödfonden finns för scouter mellan 8-25 år. Ansökan till Scouternas stödfond hanteras med sekretess.

1

Dina kontaktuppgifter

2

Uppgifter om den du tycker ska ta emot stödet

3

Ansökningsfrågor