Ansökan till Scouternas stödfond åt Scoutkår

Via det här formuläret kan du ansöka om ekonomiskt bidrag från Scouternas stödfond  för något som din scoutkår eller anna grupp ska genomföra i syfte att vi ska bli fler scouter i Sverige!

Det kan vara ett initiativ för att på kårnivå nå ut till nya målgrupper, exempelvis för att i förväg ha medel för att subventionera medlemsavgifter eller deltagaravgifter. Det kan också vara ett initiativ för att att starta upp ny verksamhet, exempelvis med utrustningsbidrag.

Ange organisationens bankkonto, inkl clearingnr eller bankgiro/plusgiro
Beskriv initiativet i text. Bilagor kan bifogas nedan. Var noga med att motivera varför detta initiativ leder till nya målgrupper och/eller fler scouter totalt sett.
Beskriv hur pengarna ska användas.
Bifoga den fil som ni vill ha med i ansökan.