Underskrivna samtyckesblanketter finns för alla på bilderna.

Upplev

Upplev är ett av Scouternas arrangemang som riktar sig till äventyrarscouter mellan 12 och 15 år. Arrangemanget fokuserar på lokalt och globalt samhällsengagemang, att uppleva nya kulturer och utforska en ny miljö.

Upplev 2024 tar förmodligen plats under höstlovet 2024. Vi letar efter Upplev-arrangemangsteamet just nu!

Om Upplev

Äventyrarscouter från runt om i Sverige möts och tar oss ut tillsammans i Europa. Där upplever vi nya kulturer och utforskar en miljö som för många är helt ny. Till skillnad från många av Scouternas andra arrangemang ligger inte fokus på friluftsliv och vandring, utan Upplev fokuserar istället mer på andra delar ur scoutmetoden, såsom patrullsystemet och lokalt och globalt samhällsengagemang.

Upplev 2023

Upplev 2023 hölls i Finland under höstlovet. Ett kittlande äventyr i ett av våra närmaste grannländer.

Tidigare Upplev

Upplev har tidigare besökt Schweiz, Nederländerna och Sveriges fjällvärld.

Där har deltagarna lärt sig mer om bland annat kultur och mänskliga rättigheter.

"Upplev är inte som ett vanligt scoutläger. Det är ett roligt scoutarrangemang som får en att leva sig in i andra kulturer och uppleva hur andra människor har det och hur scoutlivet funkar på andra platser." 

Tidigare deltagare på Upplev

Frågor?

Arrangemangsgruppen arrangemang@scouterna.se