Personuppgiftsbehandling för scouternas arrangemang.

Scouterna (organisationsnummer 802006-2942) behöver vissa uppgifter av dig om du väljer att anmäla dig till något av Scouternas arrangemang. Vi vill behandla personuppgifter om dig för att kunna ge en trygg, säker, och praktisk arrangemangsupplevelse för dig och alla andra deltagare. Scouternas arrangemang består av anställda och ideellt engagerade i Scouterna, som har uppdrag som rör Scouternas arrangemang. 
De i Scouternas arrangemang(sorganisationen) som tar del av dina anmälningsuppgifter får utbildning och instruktioner kring hur de ska hanteras enligt nedan. 
 
Om du redan är medlem i Scouterna kan det hända att du i samband med det har godkänt att vi behandlar vissa personuppgifter. Det samtycket påverkas inte av din anmälan till Scouternas arrangemang. 
 
De uppgifter om dig som behövs för att Scouterna ska kunna genomföra Scouternas arrangemang kommer att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna. Scouterna hanterar uppgifterna enligt beskrivningen nedan. De uppgifter som delas med Scouterna är: 
 
Namn och personnummer: Används för att identifiera vilka som deltar i Scouternas arrangemang. 
Vi sparar dessa uppgifter i tio år. Dessa uppgifter kan komma att delas med vårt försäkringsbolag Svedea (https://www.svedea.se, organisationsnummer 556786-1678). 
 
Telefonnummer, postadress, och epostadress: De här uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och efter Scouternas arrangemang. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter genomfört arrangeamang. 
 
Matpreferenser och allergier: Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter genomfört arrangemang. 
 
Medicinsk information: Vi frågar dig om ditt hälsotillstånd för att ha möjlighet att anpassa din upplevelse så att den blir trygg, säker, och rolig. Vi delar inte informationen med någon utanför Scouterna, och endast de individer som har direkt behov av informationen för att planera eller utföra uppgifter som behövs för att göra din arrangemangsupplevelse så bra som möjligt kommer att få tillgång till dem. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter genomfört arrangemang. 
 
Övrig tillgänglighetsinformation: Om du väljer att ge oss uppgifter i rutan "övrig tillgänglighetsinformation" i samband med anmälan, kommer vi att spara dem i upp till ett år. Uppgifterna används av Scouterna för att anpassa din arrangemangsupplevelse utifrån dina behov. 
 
För att ansöka och delta i Scouternas arrangemang behöver du samtycka till (godkänna) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har enligt 
personuppgiftslagen rätt till att gratis en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt och själv skriver under ansökan. Du har också rätt till att när som helst begära att vi rättar uppgifter vi behandlar om dig. 
 
För att kontakta oss med frågor om dina personuppgifter eller annat: 
 
Scouterna 
BOX 42034 
12612 Stockholm 
 
arrangemang@scouterna.se 
08-568 432 00 
 
Organisationsnummer 802006-2942