Kurs

Friluftsledarkurs Sommarfjäll, del 1

Friluftsledarkurs Sommarfjäll är en fördjupande utbildning i friluftsliv och ledarskap knutet till friluftslivet på fjället under barmarksperioden. Kursen är uppdelad på två kursveckor.

Del 1: Första veckan bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för Fjälledare i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i Fjällmiljö och ge deltagaren upplevelsebaserad inlärning för de vanligaste problem som kan uppstå i Fjällmiljö. Deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

Del 2: Aandra veckan genomförs i huvudsak som en fjälltur inom ramen för ett arrangemang på t.ex. avdelnings-, eller kårnivå. Del 2 genomförs tidigast nästkommande år på sommaren genom en särskild anmälan.

Kursen innefattar bl.a fjäll och säkerhet, övergång vattendrag, sjukvård och ledarskap och kunskapsförmedling.

Mål: - Lära sig friluftsteknik och säkerhet knutet till fjället och årstiden. - Introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön. - Ge grundläggande kunskap och färdighet för att vistas säkert i fjällmiljö under barmarksperioden.

För att tillgodogöra dig målen med kursen bör du ha god kondition och det är bra om du gått någon ledarutbildning inom scouterna eller annan organisation.

För mer information: https://fjallkurserna.scout.se/ https://mullfjallsstationen.scout.se/

Kontakta mig om du undrar något

Fakta

Arrangör

Nationella utbildningar

Datum

3–10 jul

Kostnad

Sommarfjäll, del 1 2900.00

Min antal deltagare

8

Max antal deltagare

15

Anmälan

Anmälan öppen 31 dec 2020 – 24 jun 2021

Ansök här

För dig som är

Rover 19-25 år

Ledare och kår