Stjärnklar natt Jamboree17

Kårwebb 2.0

Kårwebb 2.0 är ett löpande projekt där vi kommer utveckla scouternas kårwebbar utifrån önskemål och behov från scoutkårerna och organisationen i stort. På den här sidan kommer det komma mer information om vad vi har gjort, och vad vi kommer göra för nyutveckling på scouternas kårwebbar.

Här kommer även information om workshops och undersökningar som genomförs under 2024.

Prata om kårwebbarna på Leda Väst!

På Leda Väst kommer vi hålla workshops både Scouternas olika E-tjänster, däribland Scouternas kårwebbar. Kom förbi och var med, eller fånga oss på det öppna torget.

Vad saknar du?

Under hösten och vintern kommer vi genomföra undersökningar och workshops för samla in önskemål och behov kopplat till kårwebbarna. Men redan nu kan du skicka in önskemål via knappen nedan.

Formulär för önskemål

Ny länk för inloggning till WP-admin

Har du svårt att komma in på administrationssidan? Då kan det vara för att direktlänken till inloggningssidan har ändrats. Denna är numera: kårnamn.scout.se/wp/wp-login.php

Men du kan också enkelt skriva in /admin efter du gått in på er kårwebbsida för att snabbt komma till inloggningssidan.

Skriv in såhär: kårnamn.scout.se/admin så hamnar du också på inloggningssidan.

Genomförda justeringar, förändringar och nya funktioner

 • Ny design av herokomponenten som är mer lik den som används på Scouterna.se.
 • Ny sidkomponent för visa ut Hållbar Scoutkår-certifieringen.
 • Ny driftsmiljö, uppdaterad version av Wordpress, PHP och flera andra tillägg.
 • Justerat typsnitt och teckenstorlek för att följa nya designdirektiv från Scouterna.se och Raised by Adventure.
 • Små förändringar till sidkomponenter för att göra mobilvyn bättre, exempelvis är nu den horisontella tabb-loggan borttagen vid mindre skärmstorlek.
 • Justerad sortering av objekt, inlägg och personer (så att framförallt saker som börjar med Å, Ä, Ö sorteras korrekt).
 • Möjlighet att lägga in flera kart-komponenter på samma sida.
 • Sidkomponent för utvisning av hållbarhetscertifieringen kopplat till projektet Hållbar Scoutkår
 • Ny utformning av Hero-komponenten (ej lanserat)

Förändringar, funktioner och förslag vi valt att inte gå vidare med

 • Gratis implementering av egen domänadress för kårwebb? - Efterfrågan på att använda en egen domän till sin kårwebb är ganska liten idag, samtidigt skapar det extra kostnader som är specifika till just den siten med egen domän, varav vi valt att fortsätta ta betalt i form av en engångskostnad. Läs mer här >>
 • Möjligt för kårer att lägga in egna wordpressplugins? - För att kunna garantera hög driftsäkerhet, supportnivå och enhetligt utseende mellan kårwebbarna så har vi valt att inte tillåta kårer att lägga in egna wordpressplugins.
 • Inventariesystem/bokningssystem för material? - Som det ser ut nu så har vi valt att inte jobba vidare med detta, då vi inte ser någon bra och prisvärd färdigbyggd tjänst att använda i den skala som behövs för att det ska finnas inbyggd i kårwebbarna. Vi hänvisar till andra kommersiella alternativ på marknaden.

Vad mer är på gång för kårwebbarna?

Många kårer använder Google Workspace, och vi tittar på hur vi skulle kunna koppla ihop Google Workspace med kårwebbarna.

Status: Under utredning

Vi tittar på vilka möjligheter vi har att automatiskt hämta information från Scoutnet till kårwebbarna.

Detta skulle kunna användas för att exempelvis automatiskt populera kontaktfält, skapa avdelningssidor och fylla på kalenderflöden.

Status: Under utredning

Vi har fått önskemål om att kunna begränsa funktionalitet och tillgång i WordPress-admin beroende på användarroll.

Status: Under utredning

Vi har lite småsaker som skulle förbättra användningen av kalenderfunktionen på kårwebbarna.

 • Kunna visa ut ett valfritt antal kategorier på en kalenderkomponent.
 • Kunna prenumerera på en valfri kategori.

Status: Planerad

Önskemål om att kunna klona inläggsposter som nyhetsinlägg, kalenderhändelser och sidor.

Status: Planerad