Stjärnklar natt Jamboree17

Kårwebb 2.0

Kårwebb 2.0 är ett löpande projekt där vi kommer utveckla scouternas kårwebbar utifrån önskemål och behov från rörelsen.

Information

På den här sidan kommer det komma mer information om vad vi har gjort, och vad vi kommer göra för nyutveckling på scouternas kårwebbar. Här kommer även information om workshops och undersökningar som genomförs under våren 2023

Vad saknar du?

Under våren kommer vi genomföra undersökningar och workshops för samla in önskemål och behov kopplat till kårwebbarna. Men redan nu kan du skicka in önskemål via knappen nedan.

Formulär för önskemål

Byte av driftmiljö

I slutet av 2022 och början av 2023 kommer vi genomföra ett byte av våran driftmiljö och den server som kårwebbarna ligger på. Detta kommer förhoppningsvis leda till att kårwebbarna inte känns lika sega och långsamma, och kommer möjliggöra mer utrymme att utveckla ny funktionalitet i framtiden.

Just nu förbereder och testar vi, och förhoppningen är att genomföra under januari månad.

Bra att veta:

Ni med egen domän på eran kårwebb kommer behöva uppdatera era DNS inställningar, mer info kommer.

Det kommer troligen att göras ett "redaktörsstop" där det inte längre går att göra ändringar på kårwebbarna strax innan bytet

Vi kommer försöka att genomföra bytet med så lite påverkan på era kårwebbar som möjligt, men bytet kan innebära kortare stunder med nedtid.

Ny funktionalitet och anpassningar efter Scouternas nya kommunikationskoncept

När vi fått en ny server på plats kommer vi fokusera på förbättra nuvarande funktioner, och lansera ny funktionalitet för att både möta behoven från scoutkårerna och Scouterna centralt. Det kommer även tas fram nytt kommunikationsmaterial och stöd som kommer spridas under våren.

Mer om detta kommer att komma under vintern, där vi både kommer göra utskick via mejl, på hemsidan och förhoppningsvis även genomföra workshops där vi kommer se över behov och önskemål tillsammans med er ute i kårerna. Redan nu kan du dock skicka in frågor och önskemål, antingen till supportmejlen eller genom det här formuläret.

Vad är på gång för kårwebbarna?