Stjärnklar natt Jamboree17

Kårwebb 2.0

Kårwebb 2.0 är ett löpande projekt där vi kommer utveckla scouternas kårwebbar utifrån önskemål och behov från scoutkårerna.

Information

På den här sidan kommer det komma mer information om vad vi har gjort, och vad vi kommer göra för nyutveckling på scouternas kårwebbar. Här kommer även information om workshops och undersökningar som genomförs under 2023

Vad saknar du?

Under hösten och vintern kommer vi genomföra undersökningar och workshops för samla in önskemål och behov kopplat till kårwebbarna. Men redan nu kan du skicka in önskemål via knappen nedan.

Formulär för önskemål

Byte av driftmiljö genomfört

Under mitten av september så gjorde vi ett byte av server och installation för Scouternas kårwebbar, och nu bör allt vara färdigt och på plats. Vi hoppas att ni ser en märkbar förbättring i inladdningstider och snabbhet.

Ny länk för inloggning till WP-admin

Har du svårt att komma in på administrationssidan? Då kan det vara för att direktlänken till inloggningssidan har ändrats. Denna är numera: kårnamn.scout.se/wp/wp-login.php

Men du kan också enkelt skriva in /admin efter du gått in på er kårwebbsida för att snabbt komma till inloggningssidan.

Skriv in såhär: kårnamn.scout.se/admin så hamnar du också på inloggningssidan.

Ny funktionalitet och anpassningar efter Scouternas nya kommunikationskoncept

Nu när vi fått en ny server på plats kommer vi fokusera på förbättra nuvarande funktioner, och lansera ny funktionalitet för att både möta behoven från scoutkårerna och Scouterna centralt. Det kommer även tas fram nytt kommunikationsmaterial och stöd som kommer spridas under våren.

Mer om detta kommer att komma under hösten, där vi både kommer göra utskick via mejl, på hemsidan och förhoppningsvis även genomföra workshops där vi kommer se över behov och önskemål tillsammans med er ute i kårerna. Redan nu kan du dock skicka in frågor och önskemål, antingen till supportmejlen eller genom det här formuläret.

Vad är på gång för kårwebbarna?

Många kårer använder Google Workspace, och vi tittar på hur vi skulle kunna koppla ihop Google Workspace med kårwebbarna.

Status: Under utredning

Vi tittar på vilka möjligheter vi har att automatiskt hämta information från Scoutnet till kårwebbarna.

Detta skulle kunna användas för att exempelvis automatiskt populera kontaktfält, skapa avdelningssidor och fylla på kalenderflöden.

Status: Under utredning

Vi har fått önskemål om att kunna begränsa funktionalitet och tillgång i WordPress-admin beroende på användarroll.

Status: Under utredning

Vi har lite småsaker som skulle förbättra användningen av kalenderfunktionen på kårwebbarna.

  • Kunna visa ut ett valfritt antal kategorier på en kalenderkomponent.
  • Kunna prenumerera på en valfri kategori.

Status: Planerad

Önskemål om att kunna klona inläggsposter som nyhetsinlägg, kalenderhändelser och sidor.

Status: Planerad