Vi mäter effekten av scouting

Scouterna är bra! Vi som möter och gör scouting vet det här – barn och unga utvecklas och växer genom scoutprogrammet, genom äventyr och ett lyssnande ledarskap.

Nu deltar Scouterna i ett projekt som ska försöka bevisa hur scouting påverkar barn och unga.

Measuring impact

Just nu pågår ett projekt i Europa som syftar till att kunna visa, och bevisa, på en vetenskapligt akademisk nivå en del av det som händer med barn och unga som är med i Scouterna. Projektet är en uppföljning och fortsättning på de två tidigare studier som gjorts kring att mäta scoutings påverkan på unga.

Målet är att sprida ett mätverktyg som organisationer kan använda för att mäta hur de påverkar unga. Dessutom vill vi stärka bevisen för att ungdomsorganisationer påverkar ungdomar positivt! Genom en robust och erkänd forskningsmetodik vill vi stärka kopplingarna mellan politik, forskning och praktik inom ungdomsområdet.

Scouterna är en del av projektet ”Measuring Impact: with, for and by youth organisation” - MIYO tillsammans med två stora Europeiska NGOs: European Scout Region (WOSM) och YMCA Europe. Projektet har en akademisk forskningspartner: Maynooth University Department of Applied Social Studies, samt sex nationella organisation som projektpartners: YMCA Netherlands, Scouting Ireland, Junak (Tjeckien), Les Scouts (Belgien), Sojuz Na izvidnic na Makedonija (Nordmakedonien).

Du kan vara med!

Är du intresserad av att bidra i hur vi kan ta reda på hur Scouting påverkar unga människor? Just nu kan du bli en del av  Measuring Impact genom en rolig utbildning. Under några dagar i Bryssel får du lära dig allt du behöver för att vara en viktig del i att hjälpa organisationer mäta och utvecklas till att bli ännu bättre. Scouterna har möjligheten att skicka två deltagare på utbildningen!

Vem söker vi? Du är (helst) mellan 18-35 år gammal, Du är på något sätt aktiv i Scouterna och van vid att leda ungdomsgrupper i olika sorters aktiviteter och program, du är bekväm med att använda din engelska och du är motiverad till att lära dig mer om och sprida kunskap i mätning.

När är det? 20-24 September 2023 i Bryssel, Belgien

Kostnad? Utbildningen är kostnadsfri - projektet står för resa, boende, program.

Deadline för att ansöka? 25 juni 2023

Frågor: Kontakta Tove Rehnman tove.rehnman@scouterna.se

Tove Rehnman

Projektledare

Tove Rehnman

tove.rehnman@scouterna.se

0855506521