Vi mäter effekten av scouting

Scouterna är bra! Vi som möter och gör scouting vet det här – barn och unga utvecklas och växer genom scoutprogrammet, genom äventyr och ett lyssnande ledarskap.

Nu deltar Scouterna i ett projekt som ska försöka bevisa hur scouting påverkar barn och unga.

Measuring impact

Just nu pågår ett projekt i Europa som syftar till att kunna visa, och bevisa, på en vetenskapligt akademisk nivå en del av det som händer med barn och unga som är med i Scouterna. Projektet är en uppföljning och fortsättning på de två tidigare studier som gjorts kring att mäta scoutings påverkan på unga.

Målet är att sprida ett mätverktyg som organisationer kan använda för att mäta hur de påverkar unga. Dessutom vill vi stärka bevisen för att ungdomsorganisationer påverkar ungdomar positivt! Genom en robust och erkänd forskningsmetodik vill vi stärka kopplingarna mellan politik, forskning och praktik inom ungdomsområdet.

Scouterna är en del av projektet ”Measuring Impact: with, for and by youth organisation” - MIYO tillsammans med två stora Europeiska NGOs: European Scout Region (WOSM) och YMCA Europe. Projektet har en akademisk forskningspartner: Maynooth University Department of Applied Social Studies, samt sex nationella organisation som projektpartners: YMCA Netherlands, Scouting Ireland, Junak (Tjeckien), Les Scouts (Belgien), Sojuz Na izvidnic na Makedonija (Nordmakedonien).

Resultat

Hur påverkar Scouting unga människor? Här kan du ta del av det färdiga verktyget.

Tove Rehnman

Projektledare

Tove Rehnman

tove.rehnman@scouterna.se

0855506521