Scouternas arkiv & museum

Vi ser till att det som händer idag kan bevaras tillsammans med 100 års tidigare historia och erfarenhet av scouting i Sverige.

Museet har egen hemsida

Scouternas Arkiv och Museum är en del av Scouternas organisation och ligger i Örnsberg, i samma hus som Scouternas kansli. Här håller också arbetsgrupperna för arkiven och samlingarna till. Arkivet utgör underlag för fortsatt utveckling, ger vägledning för beslut och skapar förutsättningar för forskning.

Till hemsidan

Boka besök

På webbplatsen kan du boka ett besök på Scoutmuseet för att inspirera dig och dina scouter. Ni kan också förlägga ett möte med kårstyrelsen eller en arbetsgrupp här. Obokade besök kl. 10-14 andra söndagen i månaden (ej juli och augusti). Närmare information finns på webbplatsen.

Läs mer och boka här