Foto: Pexels

Håll igång ditt ideella engagemang

Eldstaden är skapat för dig och ditt viktiga engagemang.

Hur vill vi jobba inom Scouterna med ett hållbart engagemang? Ett engagemang som ger dig energi och vilja att göra det lilla extra för att överträffa förväntningar, ett engagemang som är roligt och givande för dig som individ och för din arbetsgrupp.

Logga in här

Vad är Eldstaden?

Vi har bestämt oss, det ska vara roligt och hållbart att vara engagerad i Scouterna. Därför har Eldstaden vuxit fram - ett ramverk för ett hållbart engagemang för ideella inom Scouterna, här har vi samlat stödmaterial för dig att använda. Eldstaden är en metod för den ideella uppdragsmiljön och genom att tillämpa den får vi kraft och energi och bränner inte ut oss i båda ändarna samt att vi utvecklar vårt ledarskap tillsammans.  Här vid eldstaden får du inspiration, verktyg och stöd för att göra ditt engagemang lättare och roligare.

Ett interaktivt verktyg

Eldstaden är ett interaktivt verktyg och vi hoppas att du kommer ha stor nytta och glädje av det du ser och hör! 

Alla som är medlemmar i Scouterna och som är över 15 år hittar Eldstadens stödmaterial via samma lärplattform som Trygga möten har.

I dagsläget är materialet riktat mot nationella och regionala arbetsgrupper, det går att använda på kårnivå redan idag - men mer riktat material för kårer kommer framöver. Materialet kommer också att fyllas på med mer innehåll efterhand.

Så här är Eldstaden uppbyggd

En person gör upp en eld med tändstål

1. Tänd gnistan

Tänd gnistan ger dig verktyg för uppstarten.

2. Håll elden vid liv

Håll elden vid liv handlar om hur du tar hand om andra och dig själv under uppdragets gång.

3. Glödbädden

Och vid Glödbädden kan du stanna till när du behöver reflektera över vad som är ditt nästa steg.

Kontakt

Saknar du något redan nu? Skicka gärna ett mail till hr.gruppen@scouterna.se.