Jourberedskap

Scouterna har jourberedskap året om och det finns ett journummer som ständigt är bemannat.

Scouternas journummer är 08-568 432 22

I normalfallet är det någon av generalsekreterarna som svarar, men det kan även vara någon annan anställd. Den som har ansvar för jourtelefonen ansvarar för att den som ringt till journumret alltid får respons.

Under de perioder då det pågår nationella eller internationella arrangemang i Scouternas regi ska den som ringt jourtelefonen få respons inom två timmar. Resterande tid på året får du respons inom fyra timmar under dagtid, 08.00-18.00, och inom åtta timmar övrig tid. Om du ringer journumret så bör du alltid berätta kort vad som hänt och hur den som har jour kan nå dig.