Foto: Linnea Wedelin

Östra regionen

Östra regionen har inget kontor utan utvecklingskonsulenter i Malmö (Hanna och Sofie) och Göteborg (Adam) ansvarar för stödet till scoutkårerna i Nordöstra Götalands, Norra Smålands och Dackes scoutdistrikt.

Utvecklingskonsulenterna är redo att stötta er

Ta chansen att boosta verksamheten med inspiration, tips och stödinsatser från oss som jobbar med scoutkårer i Nordöstra Götalands-, Norra Smålands- och Dackes scoutdistrikt. Det blir en väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting. Inriktningen på besöket bestäms tillsammans  för att möta era behov och utmaningar. Vi skräddarsyr upplägg efter era behov för att stötta utvecklingsarbetet i scoutkåren, så hör av er!

Digitala ledarträffar höstterminen 2021

Välkommen till våra digitala ledarträffar - ett forum för scoutledare att träffas,
inspireras och prata om olika scoutrelaterade ämnen. Vi utbyter erfarenheter och lär oss av varandra!

Rekrytering

Torsdag 12 augusti kl 19:00-20:30

Vi gör en djupdykning i hur kåren skapar och genomför det allra bästa prova på-mötet, så att både barn och vuxna vill bli scouter! Vi delar erfarenheter och perspektiv så att du, efter avslutad träff, har med dig inspiration och nya tankar!

Lokalt påverkansarbete

Tisdag 28 september kl 19:00-20:30

Med Peter Ingvarsson från Scouternas kommunikationsavdelning som gäst diskuterar vi hur scoutkåren kan få kontakt med och påverka sina kommunpolitiker. Hur argumenterar vi för att få stöd med till exempel lokaler, föreningsbidrag eller synlighet på kommunens evenemang?

Trygga Möten

Torsdag 28 oktober kl 19:00-20:30

Vad gör man som ledare när en scout beter sig olämpligt mot en annan scout? Med hjälp av erfarna Trygga möten-samtalsledare diskuterar vi kring hur vi som ledare kan hantera saker som händer mellan scouterna, såsom tuff jargong, kränkningar och bråk.

IT-verkstad och frågestund

Onsdag 17 november kl 19:00-20:30

Med gäster från Scouternas IT-avdelning ger detta tillfälle hjälp och stöd med de IT-problem och utmaningar ni har i kåren. Det kan röra sig om Scoutnet, hemsidorna eller något annat ni funderar på.

Hållbart engagemang

Tisdag 14 december kl 19:00-20:30

Att vara ideellt engagerad i Scouterna kan vara fantastiskt roligt, men ibland kan det bli lite mycket. På den här träffen pratar vi om våra erfarenheter och får tips och verktyg för att skapa hållbart engagemang för både individen och gruppen.

Anmäl dig till digitala ledarträffarna

Anmäl dig till ledarträffarna via formuläret här.

Kontakta utvecklingskonsulenterna i Östra regionen
Generella frågor till Scouterna mejlar du till info@scouterna.se.

Vi som jobbar i Östra regionen

Utvecklingskonsulent

Adam Lundberg

adam.lundberg@scouterna.se

0720-77 37 37

Adam arbetar som utvecklingskonsulent i östra regionen med fokus på medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling i scoutkårer och scoutdistrikt.

Utvecklingskonsulent

Hanna Edwall

hanna.edwall@scouterna.se

0766232532

Hanna arbetar som utvecklingskonsulent i södra och östra regionen med fokus på medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling.

Utvecklingskonsulent

Sofie Moberg

sofie.moberg@scouterna.se

0720770006

Sofie arbetar som utvecklingskonsulent för Södra och Östra regionen och stöttar scoutkårerna i Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Östergötland med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling.

Regional utvecklingschef

Johan Möller

johan.moller@scouterna.se

0766232508

Johan är Scouternas regionala utvecklingschef på Södra kansliet i Malmö.

Regional utvecklingschef

Malin Wallén

malin.wallen@scouterna.se

0766232527

Malin är Scouternas regionala utvecklingschef på Västra kansliet i Göteborg.