Regionala kansliet Södra

Scouternas regionala kansli Södra finns i Malmö och ansvarar för scoutkårerna i Skåne.

Digitala ledarträffar höstterminen 2021

Välkommen till våra digitala ledarträffar - ett forum för scoutledare att träffas, inspireras och prata om olika scoutrelaterade ämnen. Vi utbyter erfarenheter och lär oss av varandra!

Rekrytering

Torsdag 12 augusti kl 19:00-20:30

Vi gör en djupdykning i hur kåren skapar och genomför det allra bästa prova på-mötet, så att både barn och vuxna vill bli scouter! Vi delar erfarenheter och perspektiv så att du, efter avslutad träff, har med dig inspiration och nya tankar!

Lokalt påverkansarbete

Tisdag 28 september kl 19:00-20:30

Med Peter Ingvarsson från scouternas kommunikationsavdelning som gäst diskuterar vi hur scoutkåren kan få kontakt med och påverka sina kommunpolitiker. Hur argumenterar vi för att få stöd med till exempel lokaler, föreningsbidrag eller synlighet på kommunens evenemang?

Trygga Möten

Torsdag 28 oktober kl 19:00-20:30

Vad gör man som ledare när en scout beter sig olämpligt mot en annan scout? Med hjälp av erfarna Trygga möten-samtalsledare diskuterar vi kring hur vi som ledare kan hantera saker som händer mellan scouterna, såsom tuff jargong, kränkningar och bråk.

IT-verkstad och frågestund

Onsdag 17 november kl 19:00-20:30

Med gäster från Scouternas IT-avdelning ger detta tillfälle hjälp och stöd med de IT-problem och utmaningar ni har i kåren. Det kan röra sig om Scoutnet, hemsidorna eller något annat ni funderar på.

Hållbart engagemang

Tisdag 14 december kl 19:00-20:30

Att vara ideellt engagerad i Scouterna kan vara fantastiskt roligt, men ibland kan det bli lite mycket. På den här träffen pratar vi om våra erfarenheter och får tips och verktyg för att skapa hållbart engagemang för både individen och gruppen.

Anmäl dig till digitala workshops

Anmäl dig till valfri workshop via formuläret här så får du mer information.

Regional utvecklingschef

Johan Möller

johan.moller@scouterna.se

0766232508

Johan är Scouternas regionala utvecklingschef på Södra kansliet i Malmö.

Utvecklingskonsulent

Hanna Edwall

hanna.edwall@scouterna.se

0766232532

Hanna arbetar som utvecklingskonsulent i södra och östra regionen med fokus på medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling.

Utvecklingskonsulent

Sofie Moberg

sofie.moberg@scouterna.se

0720770006

Sofie arbetar som utvecklingskonsulent för Södra och Östra regionen och stöttar scoutkårerna i Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Östergötland med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling.