Hajk

Södra kansliet

Scouternas södra kansli ligger i Sensus lokaler på Studentgatan 4 i Malmö, där även Södra Skånes scoutdistrikt har kansli.

Kansliet jobbar för att stärka scouting regionalt och stöttar scoutkårerna i Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Östergötland med exempelvis rekrytering, att behålla scouter, teambuilding och organisationsutveckling. På kansliet finns även personal som jobbar med Scouternas arrangemang, kommunikation, program och folkhögskola.

Välkommen att kontakta oss! Mejla sodrakansliet@scouterna.se.

Digitala ledarträffar

Hållbart engagemang

Onsdag 19 januari kl 19:00-20:30

Att vara ideellt engagerad i Scouterna kan vara fantastiskt roligt, men ibland kan det bli lite mycket. På den här träffen pratar vi om våra erfarenheter och får tips och verktyg för att skapa hållbart engagemang för både individen och gruppen.

Anmäl dig till digitala workshops

Anmäl dig till valfri workshop via formuläret här så får du mer information.

Kontakta oss: sodrakansliet@scouterna.se

Utvecklingskonsulenterna är redo att stötta er

Ta chansen att boosta verksamheten med inspiration, tips och stödinsatser från oss som jobbar med direktanslutna scoutkårer i Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Östergötland. Det blir en väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting. Inriktningen på besöket bestäms tillsammans för att möta era behov och utmaningar. Vi skräddarsyr upplägg efter era behov för att stötta utvecklingsarbetet i scoutkåren, så hör av er!

Trygga Möten

Arbetet med Trygga Möten kan väcka många tankar och funderingar och kanske vill ni arbeta vidare med detta i er scoutkår? Det kan till exempel vara så att ni önskar få hjälp av en samtalsledare som håller i en fördjupningsworkshop efter ni gått webbutbildningen eller guidar er genom Trygga Möten live.

Alla scoutkårer i södra och östra regionen bokar livekurs och fördjupningsworkshop inom Trygga Möten via Södra kansliet. Vi har ett nätverk särskilt utbildade samtalsledare som kommer till kåren och håller kurs/workshop med er.

Livekursen och fördjupningsworkshopen riktar sig till ledare som fyllt 15. Deltagarantalet bör vara 8-20 personer.

När du kontaktar Södra kansliet för att göra en bokningsförfrågan kring Trygga Möten, svara då på dessa frågor i första mejlet:

  • Vilken scoutkår/grupp (ex avdelning eller styrelse)?
  • Trygga Möten livekurs eller fördjupningsworkshop?
  • Önskan kring dag och tid?

Att gå Trygga Möten minst var tredje år är obligatoriskt för alla scoutledare. Glöm inte bort att du/ni alltid kan gå webbutbildningen Trygga Möten - den ger också ett giltigt kursintyg.

Kontakta södra kansliet

Vi som jobbar på Södra kansliet

Utvecklingskonsulent

Hanna Edwall

hanna.edwall@scouterna.se

0766232532

Hanna arbetar som utvecklingskonsulent i södra och östra regionen med fokus på medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling.

Utvecklingskonsulent

Theodor Söderberg

theodor.soderberg@scouterna.se

0720787526

Regional utvecklingschef

Johan Möller

johan.moller@scouterna.se

0766232508

Johan är Scouternas regionala utvecklingschef på Södra kansliet i Malmö.

Utvecklingskonsulent

Sofie Moberg

Sofie är för närvarande föräldraledig.

Anton Nilsson

anton.nilsson@scouterna.se

0720711122

Anton arbetar med kommunikation inför Jamboree22 och stöttar Scouternas kommunikationsavdelning.

Samordnare för utbildningsgrupper

Linnea Hansson Henne

linnea.hansson.henne@scouterna.se

0768539457

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Kommunikatör

Linnea Wedelin

linnea.wedelin@scouterna.se

0855506557

Linnea jobbar på Scouternas kommunikationsavdelning och har ansvar för att skapa innehåll i Scouternas kommunikationskanaler. Linnea utgår från kansliet i Malmö.

Projektledare Scouternas Arrangemang

Caroline Eriksson

caroline.eriksson@scouterna.se

0720787925

Scouternas arrangemang och är ordförande i Scouternas Arrangemangsgrupp.