Scouternas styrelse

Vid varje stämma väljs Scouternas styrelse av medlemmarna själva. Här kan du ta del av vilka som är valda just nu.

Ida Texell

Scouternas ordförande

Ida Texell

ida.texell@scouterna.se

Om Ida

Ida har varit Scouternas ordförande under de senaste två åren och arbetar som kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Hon har en bakgrund som räddningschef och under åren 2016–2019 var hon med i den svenska delegationen för Agenda 2030 (SOU 2019:13).Ida tar kliven långt utanför traditionellaramar och engagerar för att skapa förändring. Ida är en skicklig strateg och inspirerande visionär. Hon står för ett värdebaserat ledarskap med mod, omtanke och handlingskraft och har fått flera utmärkelser för sitt ledarskap. Ida betonar ofta civilsamhället viktiga roll för ett hållbart samhälle. Hon är och har under många år varit engagerad inom olika delar av civilsamhället på flera olika styrelseuppdrag, bland annat Svenska Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och Locker Room Talk. Ida ingåräven i Folk och Försvars styrelse. Ida lyfter ofta vikten av att engagera människor i samtal om demokratin och samhällsutvecklingen. God dialog, trygga samarbeten och fokus på stärkt egenmakt är utmärkande i Idas sätt att leda. För framtiden anser Ida att beslutsfattare behöver bredda analysen av samhällets utveckling, att vi gemensamt ska värna aspekter av att bygga fred mellan människor, stärka demokratiskt kapital med befolkningen samt säkerställa att människor har ägarskap över sina liv och samhällsutvecklingen. Ida betonar ofta hur arbetet med mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Agenda2030 och ledarskap hänger tydligt samman med varandra.

Viktor Lundqvist

Scouternas ordförande

Viktor Lundqvist

viktor.lundqvist@scouterna.se

Om Viktor

Viktor var ledamot i styrelsen under två år innan han steg på som ordförande. Han har tidigare varit ideellt engagerad i ett flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17. I dessa uppdrag fick Viktor också en god kunskap om och insikt i Scouternas organisation och hur visionen och strategin kan omsättas i praktiskt arbete. De senaste årens engagemang både i verksamheten och i styrelsen, har gett Viktor en bra bild av de utmaningar och möjligheter som finns hos Scouterna. Det handlar både om den interna organisationen och kulturen men även hur de yttre faktorerna och samhället i stort påverkar Scouterna. För Viktor är en modern, samhällsengagerad och breddad scouting viktigt. Den skall byggas på de demokratiska principer som Scouterna har. Barnens och de ungas perspektiv måste vara det som är vägledande i den verksamhet Scouterna har och de beslut som fattas, både på nationell nivå och hemma i scoutkåren. Viktor är civilingenjör inom energisystem och arbetar som projektledare med anläggningsprojekt. Viktor bidrar med fortsatt utveckling av Scouternas beslutsprocesser och med kontinuiteten som är viktigt för ett effektivt styrelsearbete. På fritiden ägnar han sig dessutom mycket åt sin trädgård där kökslandet blir större för varje år.

Albin Askman Junhede

Styrelseledamot/International Commissioner

Albin Askman Junhede

Om Albin

Albin har gjort två år som ledamot i styrelsen och är nu även International Commissioner WOSM. Han är civilekonom och med en bred bakgrund från scouting på lokal, distrikts, nationell och internationell nivå. Idag är han vice ordförande i Veberöds scoutkår och bor i Malmö. Albin tror på hållbarhet, människor och processer. Detta kommer från en lång tid inom Scouterna, stort engagemang i Pride rörelsen och ett yrkesliv där han driver förändringar på en global nivå. Genom åren har han jobbat mycket med ekonomifrågor, data &digitalisering och hållbarhet där ett värdebaserat ledarskap har varit grunden i ledarrollen både för honom själv och sina team. I sin yrkesroll har Albin erfarenhet av roller som specialist, projektledare, förändringschef, personalchef (flera direktrapporterande) och global ledningsgruppsmedlem. För närvarande arbetar Albin som hållbarhets controller och är teamledare för ett globalt team inom hållbarhetsrapportering. Albin drivs att få skapa förändring, tillsammans med andra människor, som i slutändan skall gynna helheten. Uppvuxen i Stockholm bor han nu i Skåne efter ett par rundor utomlands. Vardagen delar han mellan familj & vänner, kontoret, scoutkåren, engagemang i olika rörelser, och olika träningsaktiviteter (såsom gymmet, simhallen och Dodge ball).

Linn Ternefors

International Commissioner WAGGGS

Linn Ternefors

linn.ternefors@scouterna.se

Om Linn

Linn har de senast två åren varit ledamot och vår International Commissioner WAGGGS. Under dessa två år har Scouterna tagit en mer aktiv roll inom WAGGGS genom att bland annat medverka i att skapa strategiska planer på flera olika nivåer inom WAGGGS. Det finns därmed goda förutsättningar att på ett bra sätt knyta samman WAGGGS nya 12-årsplan med Scouternas kommande strategi. Under den gångna mandatperioden har styrelsen också initierat en utredning av IC-rollen, dess organisering och koppling till styrelsens övriga arbete. Linn har medverkat i detta arbete som skall syfta till att forma ett hållbart IC-uppdrag över tid och bra processer för successionen. Linn har bred erfarenhet av scoutarbetet, både som ideell och anställd. Hon har arbetat på NSF som verksamhetsutvecklare, administratör och som dess generalsekreterare. Hon har ett brett nätverk och bra perspektiv på scouting från en samverkansorganisation.

Linn drivs av att skapa förutsättningar för människor att växa och utvecklas. Hon är också mån om att unga människor ska få göra sin röst hörd i vår organisation och att de ska få stöd i att utmana sig själva utifrån sinaegna förutsättningar. För tillfället läser Linn de sista kurserna i en kandidatexamen i Organisation och ledarskap på Linnéuniversitetet.

Dimitrij Aleshkov

Styrelseledamot

Dimitrij Aleshkov

dimitrij.aleshkov@scouterna.se

0737-345086

Om Dimitrij

Dimitrij kom in i scoutrörelsen då han engagerade sig som förälder till tre aktiva barn. Tack vare sina döttrar som är scouter blev han aktiv i Helsingborgs scoutkår. Där har han framför allt varit med att hjälpa till med diverse projekt, IT och web men är nu också vice kårordförande. Han har varit ledamot i Scouternas styrelse i två år. Dimitrij är född och uppväxt i Ukraina där han fortfarande har ett flertal olika engagemang. Han verkar inom IT och Datautbildning, både i Sverige och Tyskland där han tidigare har bott. Dimitrij driver flera initiativ där man skall lära barn och vuxna programmering och entreprenörskap och har under det senaste året också engagerat sig mycket för att stötta ukrainska flyktingar i Norden. Dimitrij är utbildad Dataingenjör och har jobbat med IT i mer än 15 år inom svenska och internationella bolag samt olika myndigheter och Helsingborgs kommun. Föreningslivet är viktig del av Dimitrijs vardag där han både är aktiv som medlem och har ett antal olika styrelseuppdrag. Förutom familjen med scouting samt allt runt IT han har några hobbys, som geocaching, schack och origami samt att resa och se mer.

Erica Karlsson

Styrelseledamot

Erica Karlsson

erica.karlsson@scouterna.se

Om Erica Karlsson - ledamot

Erica började som scout i Wasakåren i Uppsala som 8-åring och engagerade sig i kårens styrelse redan som utmanare. Hon har varit ledare för spårare, upptäckare och äventyrare, och dessutom under kortare perioder varit aktiv i både Burlövs och Trelleborgs scoutkår (i Bryssel). Under 2021 arbetade Erica för WOSMs europakontor i Bryssel som Fundraising and Event Management Volunteer. Efter Bryssel fortsatte hon som Team Lead för planeringsgruppen som höll i WOSMs Youth Advocate Training och är idag med i Regional Decision Committee som jobbar med WOSMs interna fonder. Förutom internationell scouting brinner Erica särskilt för ungas psykiska hälsa och ungas möjlighet att göra sin röst hörd och representeras i samhället. Under Jamboree17 och Jamboree22 var hon med som Listening Ears och 2021 representerade hon Scouterna i LSUs årsmöte. Erica har precis tagit sin kandidat i Internationella Relationer från Malmö Universitet ochstuderar nu mastersprogrammet Sustainable Food Systems på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Linda Hjort

Styrelseledamot

Linda Hjort

linda.hjort@scouterna.se

Om Linda Hjort - ledamot

Linda blev scout i Hvitfeldts scoutkår i centrala Göteborg när hon var sju år gammal och blev scoutledare när hon var 14 år gammal. Scouterna är väldigt viktiga för Linda, då hon i Scouterna hittade en plats där hon fick växa och vara sig själv. "Jag tror att det är otroligt viktigt att alla barn och unga har tillgång till en meningsfull fritid. Jag vet hur värdefullt det har varit för mig som växt upp i en socio-ekonomisk utsatthet. Scouterna är en föredömlig rörelse som verkligen har ambitionen att finnas till för alla." Linda är en kriminolog som bor i Stockholm och arbetar som frivårdsinspektör inriktad mot unga brottsdömda. Detta innebär att hon övervakar straff samt försöker förebygga återfall i brott bland brottsdömda ungdomar. Linda är också vice ordförande för KFUM Sverige, där hon har haft ett stort engagemang vid sidan av Scouterna. Linda tror och hoppas att KFUM och Scouterna har mycket att lära av varandra. Under de senaste år har hon inte varit aktivt engagerad inom Scouterna, men har saknat rörelsen och skulle gärna nu ge tillbaka till organisationen igen.

Nina Falkstrand

Styrelseledamot

Nina Falkstrand

nina.falkstrand@scouterna.se

Om Nina Falkstrand - ledamot

Som 13-åring följde Nina med sin bästa kompis på ett avdelningsmöte för patrullscouterna i Nykvarn, och redan helgen efter var hon med på sin första hajk. Därefter följde många år som scout, avdelningsledare och kårordförande i Turinge Scoutkår. Scouting blev internationellt för Nina redan från början då Södertäljes vänorter håller läger vartannat år, och efter Norden fick Ninas scouting ett globalt perspektiv i och med deltagandet som avdelningsledare för Jamboreen 2003 i Thailand. Vikten av ett medvetet och närvarande ledarskap fick Nina lära sig tidigt i Scouterna, och Nina har haft möjlighet att utveckla det i rollen som kursledare både för Treklöver Gilwell kurser och Utbildning för Utbildare. Intresset för ledarskap och utbildning har även funnits med Nina i de olika HR roller hon haft i sin yrkeskarriär. Upplevelsebaserad inlärning – learning by doing - är en pedagogik som Scouterna förfinat långt innan det nådde näringslivet, och likaså fokus på mångfald och inkludering. Nina är övertygad om att Scouterna har än mer att lära ledare inom både den privata och offentliga sektorn och hoppas kunna fortsätta uppmärksamma vilken fin merit det är att vara scout.

Teo Elmfeldt

Styrelseledamot

Teo Elmfeldt

teo.elmfeldt@scouterna.se

Om Teo Elmfeldt - ledamot

Teo började som sjuåring i Mälarscouterna hösten 2006, och har sedan dess växt tack vare scoutrörelsen. 2016 axlade han lägerchefsrollen för kårlägret, två år senare klev Teo på som vice kårordförande med ansvar för alla ledare och kårens 14 avdelningar, och hösten 2019 blev han vald till Kårordförande. Efter två år av pandemihantering för scoutkåren tog Teo med sig sina erfarenheter till THS, studentkåren vid KTH, där han som ordförande ledde verksamhetsövergripande förändringar inom demokratisk förankring och hittade länge eftersökta kompromisslösningar som förbättrar för medlemmar, medlemsföreningar och den anställda personalen. Just nu läser Teo sista året på Teknisk fysik vid KTH, är ledare för äventyraravdelningen Yggdrasil samt ledamot i THS Kårstyrelse. Förenklat engagemang och en syftesbaserad styrning löper som en röd tråd genom Teos alla ideella uppdrag. Vilka strukturer behövs för att göra det lätt att känna sig välkommen, hur kan vi dra nytta av varandras olika styrkor och intressen? Vad behöver vi göra för att öka samhörigheten, utan att glömma bort vissa medlemsgrupper? Scouterna måste, liksom alla ideella organisationer, alltid jobba med de frågorna, och Teo ser mycket fram emot att driva det tillsammans med resterande styrelse och i god förankring med medlemmarna.