Underskrivna samtyckesblanketter finns för alla på bilderna.

Scouternas styrelse

Vid varje stämma väljs Scouternas styrelse av medlemmarna själva. Här kan du ta del av vilka som är valda just nu.

Scouternas ordförande

Ida Texell

ida.texell@scouterna.se

Scouternas ordförande

Viktor Lundqvist

viktor.lundqvist@scouterna.se

Styrelseledamot

Dimitrij Aleshkov

0737-345086

International Commissioner WOSM

Joel Bergstrand

joel.bergstrand@scouterna.se

Styrelseledamot

Albin Askman Junhede

Styrelseledamot

Roger Lindvall

roger.lindvall@scouterna.se

Styrelseledamot

Hanne Nordqvist

International Commissioner WAGGGS

Linn Ternefors

linn.ternefors@scouterna.se

Styrelseledamot

Marie-Louise Lövgren