Forskning & studier

Många forskningsstudier visar på att scouting förbättrar det psykiska måendet hos unga människor. För oss är det viktigt att prata om sådana frågor samt ständigt arbeta för att utveckla och stärka barn och ungdomar i vår verksamhet.

Studie: Bättre mental hälsa bland vuxna som varit scouter

Studie: Scouting förbättrar den mentala hälsan