Scouting i skolan

 

Scouting i skolan är ett nytt sätt att bedriva scouting på, även om syftet och metoden är densamma som i all annan scoutverksamhet.

De projekt som bedrivs inom ramen för scouting i skolan har som gemensamt mål att skapa bästa möjliga förutsättningar för att fler barn och unga, som inte är scouter, ska få uppleva scouting.

Vi arbetar för att stärka barn och unga, för att bygga trygga individer och ge dem en större känsla av ägandeskap över natur, friluftsliv och sin röst att påverka.

Vad gör vi och varför?

Inom scouting i skolan bedriver Scouterna, genom anställda konsulenter, skol- och lovverksamhet samt utflykter för att erbjuda barn och unga en möjlighet att uppleva roliga aktiviteter och äventyr tillsammans. Projektet består av tre delar: Day Camp Adventure, fritidsverksamhet och familjeutflykter.

Day Camp Adventure

Day Camp Adventure ger barn en möjlighet till ett händelserikt och äventyrsfyllt lov.

Genom att söka sommarjobb via kommunen så har ungdomar i åldern 16-18 möjlighet att jobba som scoutledare på dagkollot Day Camp Adventure. Ungdomarna får en veckas lång utbildning i ledarskap och friluftsteknik för att sedan under två veckors tid bedriva en rolig och trygg verksamhet för barnen som deltar.

Under lägret får barnen pröva på scouting; de får leka, samarbeta och vara i naturen. Exempel på aktiviteter är att laga mat på stormkök, lära sig göra upp eld samt sätta upp tält. Här är en chans att lära sig och skaffa nya kompisar!

Skolverksamheten

Skolverksamheten är ett samarbete mellan Scouterna och lokala skolor där barn i årskurs två och tre får uppleva scouting på fritids. Vi träffas i grupp och lär oss om naturen, varandra och oss själva.

Vad uppnår vi?

Vi vill ge fler barn möjligheten att uppleva scouting då vi vet att det är en upplevelse och erfarenhet som kan bidra till många roliga minnen, erfarenheter och personlig utveckling.

Vill du veta mer?

Caroline Thurgren

Projektledare

Caroline Thurgren

caroline.thurgren@scouterna.se

0720707299

Gabriella Airisniemi

Scoutkonsulent med fokus fältarbete

Gabriella Airisniemi

gabriella.airisniemi@scouterna.se

0720790873

Emma Berggren

Scoutkonsulent med fokus fältarbete

Emma Berggren

emma.berggren@scouterna.se

0720705147