Stiftelsen Ungt Ledarskap

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.

Konungens Stiftelse Ungt ledarskap

Inför Kungens 60-årsdag, 2006, bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:

  • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap sätter det unga vardebaserade ledarskapet i fokus. Vi drivs av att vara med och utbilda framtidens ledare och visa på de positiva effekterna med att ha unga i ledande roller. Vi är övertygade om att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i sina värderingar.
Stiftelsen Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som är modiga omtänksamma och handlingskraft. Stiftelsen stödjer Scouternas ledarskapsutbildningar, bland annat utbildningen Värdebaserat ledarskap och Ordförandeprogrammet. Vi skapar också arenor för samtal och diskussion och samtal om det unga värdebaserade ledarskapet.

Hemsida

Läs mer på Stiftelsen Ungt Ledarskaps egen hemsida.

Ungt Ledarskap

Frågor?