SÄKER SCOUT

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan redan har hänt. Därför är det viktigt att du som är ledare och ansvarig för verksamhet i Scouterna har förberett dig och din grupp väl innan ni ger er iväg på äventyr.

Tanken med detta dokument är att samla riktlinjer och instruktioner för att förebygga olyckor och skapa en trygg verksamhet för alla! Säkerhet måste vara en naturlig del i Scouternas verksamhet och du som planerar, genomför och utvärderar har ett ansvar för allas säkerhet.

Ladda ned Säker Scout