Säker scout

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan redan har hänt. Därför är det viktigt att du som är ledare och ansvarig för verksamhet i Scouterna har förberett dig och din grupp väl innan ni ger er iväg på äventyr.

Utfärder, läger och seglatser är vanliga aktiviteter i Scouternas verksamhet. I aktiviteterna finns flera risker som kan äventyra säkerheten för de barn och unga vi har ansvar för. Självklart får det aldrig bli farligt – men vi kan inte ta bort alla riskmoment. Istället behöver vi använda vår fantasi för att tänka till innan vi genomför olika aktiviteter.

Ladda ner

Som scout, avdelningsledare eller funktionär ska du känna till och följa kårens, och Scouternas, regler och riktlinjer för säkerhet. Du måste våga säga ifrån när något inte känns bra, tänka om när riskerna är för stora eller ställa in när arrangemanget du planerat inte blir som det är tänkt.

Tanken med detta dokument är att samla riktlinjer och instruktioner för att förebygga olyckor och skapa en trygg verksamhet för alla! Säkerhet måste vara en naturlig del i Scouternas verksamhet och du som planerar, genomför och utvärderar har ett ansvar för allas säkerhet.

Ladda ner den här

Mall för beredskapsplan

Mallen för beredskapsplaner är i första hand framtagen som inspiration till scoutkårer som vill ha stöd i hur de kan formulera en egen beredskapsplan för sin scoutkår, eller för ett arrangemang de planerar. Det går också bra att använda mallen i andra scoutsammanhang.

Mallen är inget facit och det finns inget rätt eller fel för hur en beredskapsplan ska se ut. Det är scoutkårens eller arrangemangets egna förutsättningar som styr vilka rubriker och innehåll er beredskapsplan behöver ha. Ni använder mallen som inspiration och väljer de rubriker och delar som passar hos just er.

Ladda ner den här