Foto: Linnea Wedelin

SOWA finns för dig som vill förändra världen

Scout Of the World Award är en utmärkelse som delas ut av WOSM. Det handlar om att göra ett projekt, själv eller med andra. Projektet kan göras vart som helst i världen och ska på något sätt göra världen lite bättre. Till exempel kan det handla om:

– att göra en insats för klimatet

– att hjälpa utsatta människor i samhället

– att via din lokala scoutkår verka för en bättre miljö för ungdomar.

”Projekten från Scouts of the World kanske inte innebär ett definitivt slut på problemen i vår värld, men genom att arbeta tillsammans över hela världen kommer våra projekt och handlingar att få enorm och positiv inverkan”

Brasiliansk deltagare i SOWA 2022
Discovery och SOWA-arbetet

SOWA börjar med en Discovery

Discovery är avsett att vara ett avstamp för dig som vill starta upp ett för dig viktigt projekt. I november 2023 hölls det senast en Discovery där svenska roverscouter diskuterade möjliga projekt. Grupperna fick sedan en erfaren mentor till hjälp på olika sätt under projektets gång.

 

Nu är arbetet igång och ska kulminera vid en högtidlig ceremoni i samband med årets Demokratijamboree. Efter 80 timmar projekttimmar och avklarad uppgift så tilldelas deltagarna utmärkelsen Scout of the World Award med diplom och ett specialdesignat märke.  

Scout Of the World Award förkortas SOWA

Snabbinfo om SOWA

TEMAN FÖR PROJEKTET

  • Utveckling
  • Fred
  • Miljö

VAD HÄNDER EFTER DIN INTRESSEANMÄLAN?
Efter ansökan kallas du till Discovery där du kommer träffa andra scouter som är intresserade av SOWA. När din idé är klar kommer du få en mentor som stödjer dig under projektets gång.

FÖR VEM?
Scouter i åldrarna 18 - 26 år.

HUR LÅNG TID?
För att få utmärkelsen måste 80 timmar läggas på projektet. Det inkluderar planering, genomförande och utvärdering.

KOSTNAD?
SOWA har ingen anmälningsavgift. Du förbinder dig inte för något genom att skicka in intresseamälan.

Välkommen att söka!

Intresseanmälan till Discovery när det blir dags för nästa omgång
Scouter skapar en bättre värld

FN och scouter jobbar tillsammans

FN:s miljöfond (UN Environment Programme) och WOSM har länge arbetat tillsammans med projekt för unga människor att skapa en bättre värld genom att skydda vår planet.

Från FN:s Sustainable Development Goals (SDG:s) valde WOSM tre områden att fokusera kring i samband med skapandet av SOWA (Scouts of the World Award):
- Utveckling, tillväxt eller förbättring över en tidsperiod,
- Fred som en situation där det inte finns något krig mellan länder eller grupper, och
- Miljö, särskilt den natur som påverkas av mänsklig aktivitet.

WOSM och UN Environment Programme

Kontakt

Mio Kuschick

Internationell sekreterare | International secretary

Mio Kuschick

mio.kuschick@scouterna.se

0702401933