Foto: Linnea Wedelin

SOWA finns för dig som vill förändra världen

SOWA är en utmärkelse som delas ut av WOSM. Det handlar om att göra ett projekt, själv eller med andra. Projektet kan göras vart som helst i världen och ska på något sätt göra världen lite bättre. Till exempel kan det handla om:

– att göra en insats för klimatet

– att hjälpa utsatta människor i samhället

– att via din lokala scoutkår verka för en bättre miljö för ungdomar.

”Projekten från Scouts of the World kanske inte innebär ett definitivt slut på problemen i vår värld, men genom att arbeta tillsammans över hela världen kommer våra projekt och handlingar att få enorm och positiv inverkan” Brasiliansk deltagare i SOWA 2022
Hur går SOWA till?  

SOWA börjar med en Discovery

Vill du veta mer om SOWA, skriv om ditt intresse till Internationella gruppen via detta formulär. Du kan anmäla dig till att delta i en "Discovery". Det innebär att du får träffa andra personer som vill göra ett projekt och tillsammans kan ni spåna på idéer och utbyta tankar.

 

När du har bestämt dig för att göra ett projekt blir du och/eller din grupp tilldelad en erfaren mentor som kan hjälpa till på olika sätt under projektets gång. Själv eller tillsammans med gruppen utvecklar ni en idé och genomför den med stöd av mentorn. Det kan också finnas möjlighet att få inspiration och hjälp från andra grupper som också genomför ett projekt. 

 

När du eller gruppen har lagt ner 80 timmar på ert projekt och är klara med uppgiften så får ni utmärkelsen Scout of the World Award. Det sker genom en högtidlig ceremoni och det som delas ut ett diplom och ett specialdesignat märke.  

 

Snabbinfo om SOWA

INTRESSEANMÄLAN
Anmälan lämnas till Internationella gruppen via länken nedan.

TEMAN FÖR PROJEKTET

  • Utveckling
  • Fred
  • Miljö

VAD HÄNDER SEN?
Efter anmälan kommer du kan träffa andra scouter som är intresserade av SOWA. När din idé är klar kommer du få en mentor som stödjer dig under projektets gång.

FÖR VEM?
Scouter i åldrarna 15 - 26 år.

HUR LÅNG TID?
För att få utmärkelsen måste 80 timmar läggas på projektet. Det inkluderar planering, genomförande och utvärdering.

KOSTNAD?
SOWA har ingen anmälningsavgift.

Välkommen med ditt förslag!

Intresseanmälan för SOWA
Scouter skapar en bättre värld

FN och scouter jobbar tillsammans

FN:s miljöfond (UN Environment Programme) och WOSM har länge arbetat tillsammans med projekt för unga människor att skapa en bättre värld genom att skydda vår planet.

Från FN:s Sustainable Development Goals (SDG:s) valde WOSM tre områden att fokusera kring i samband med skapandet av SOWA (Scouts of the World Award):
- Utveckling, tillväxt eller förbättring över en tidsperiod,
- Fred som en situation där det inte finns något krig mellan länder eller grupper, och
- Miljö, särskilt den natur som påverkas av mänsklig aktivitet.

WOSM och UN Environment Programme

Kontakt

Internationell sekreterare | International secretary

Mio Kuschick

mio.kuschick@scouterna.se

0702401933