OXBERG 2020-12-20 Scouterna 
Foto: Ulf Palm  kod 71515

Sankt Georgsdagen

Den 23 april varje år firar scouter över hela världen Sankt Georgsdagen. Utgångspunkten för dagen är berättelsen om riddaren Georg som genom sitt mod räddar en by från en fruktansvärd drake.

Sankt Georgsbudskap 2024

Årets Sankt Georgsbudskap är Vi gör vår röst hörd.

Vad handlar dagen om?

Historien om Sankt Georg handlar om mod och handlingskraft. Om att se ett problem och göra sitt bästa för att förändra situationen. I Scouterna ska alla få känna sig hörda och kunna påverka sin situation, precis som Sankt Georg. Vi kanske inte är riddare som behöver döda en drake, men vi kan se andra problem eller saker som vi vill förändra.

Historien om Sankt Georg

Sankt Georg, i Sverige även kallad Sankt Göran, Sankt Jörgen och Sankt Örjan, var en riddare som levde på 200- och 300-talen. Man vet inte så mycket om hans liv, men han föddes i nuvarande Turkiet och tjänade som officer i armén. Det sägs att han lyckades omvända kejsarinnan Alexandra till kristendomen och att han därefter blev gripen, torterad och dödad på order av kejsaren.

Legenden säger att Sankt Georg vid ett tillfälle räddade en stad och dess prinsessa från en våldsam och hotfull drake. Besöker man Stockholm kan man se en staty av Bernt Notke som heter Sankt Göran och draken.

Sagan


Invånarna i staden Selene var drabbade av något fruktansvärt. En stor och hotfull drake bodde i en närliggande sjö. Draken tvingade befolkningen att ge honom två får varje dag att äta. Om folket inte gjorde som han befallde tog han människor istället. Så småningom fick man ont om får i staden, eftersom nästan alla hade offrats åt draken. Man gav därför draken ett får om dagen och därutöver en människa istället för det andra fåret. För att bestämma vem som skulle offras drog invånarna i Selene lott.

En dag ville det sig inte bättre än att dotter till kungen av Selene drog lotten och skulle ges som mat åt draken. Kungen blev så klart förtvivlad och bad till folket att han skulle få köpa sin dotter fri med guld och silver, men människorna sade nej. Eftersom de hade offrat sina egna barn och kungen hade godkänt drakens krav skulle även hans barn offras. I annat fall lovade befolkningen att bränna kungen. Prinsessan klädde sig därför i fina kläder och guldkrona på huvudet. Hon gick ned till sjön och inväntade att draken skulle komma.

Bäst som prinsessan stod vid sjön kom riddaren Georg ridande förbi. Han fick se prinsessan, nedstämd och ensam. Riddaren Georg frågade prinsessan vad som stod på och hon berättade att hon skulle offras till den grymma draken. Georg lovade att rädda prinsessan och i samma ögonblick steg draken ur sjön, vred och arg. Riddaren satte sin häst i full galopp och besegrade draken. Därefter levde staden i frid från den hemska draken.

Detta är en version av sagan och eftersom det är en återberättad berättelse från långt bak i tiden finns det alltid olika versioner beroende på vem det är som berättar den.