Scouternas utmärkelser

Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa utmärkelser är indelade i kategorierna årsmärken, hedersmärken, utbildningsmärken och förtjänstmärken. Här beskrivs de olika märkena – vad de står för, vem som kan tilldelas dem och vem som delar ut dem.

Årsmärken

Scouternas årsmärken administreras och delas ut av scoutkåren. Märkena finns att köpa i Scouternas webbshop.
Märkena består av scoutsymbolen utfört i metall färgad enligt de olika valörerna. De finns i fyra valörer enligt nedan:

- Brons kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 5 år.
- Silver kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 10 år.
- Guld kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 15 år.
- Guld och blå emalj kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 25 år.

Hedersmärken distrikt/kår

Scouternas hedersmärken som administreras och delas ut av distrikt eller kår. Märkena finns att köpa i Scouternas webbshop.

Scouternas hedersmärke i guld

Scouternas hedersmärke i guld kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort betydande insatser för scoutkåren eller scoutdistriktet. Märket består av scoutsymbolen och sju stjärnor i guld.

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj kan tilldelas personer, inom den svenska scoutrörelsen, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för scoutkåren eller scoutdistriktet. Märket består av scoutsymbolen i guld och grön emalj, samt sju stjärnor i guld.

Hedersmärken Scouterna

Scouternas hedersmärken som delas ut av Scouterna, exempelvis efter förslag från kår, distrikt eller samverkansorganisation.
Märket betalas av den som ansöker om märket.

Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj

Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj består av scoutsymbolen samt sju stjärnor i guld. Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Scouterna.

Förtjänstmärken

Utdelas av Scouterna, exempelvis efter förslag från kår, distrikt eller samverkansorganisation.

Silverkorset

Silverkorset kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av människoliv. Silverkorset består av scoutliljan ovanpå ett malteserkors i försilvrad metall.

Guldkorset

Guldkorset tilldelas medlemmar i Scouterna för en berömlig gärning, ofta efter att ha räddat ett människoliv under uppenbar fara för sitt eget liv. Guldkorset består av scoutliljan ovanpå ett malteserkors i förgylld metall.

Ledfyren

Ledfyren tilldelas aktiva scouter eller ledare yngre än 25 år som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, genom ett lyssnande och stödjande ledarskap, skapat möjligheter för ungdomar att utvecklas enligt Scouternas värderingar. Märket består av scoutsymbolen mot en bakgrund av stiliserade ljusstrålar i silver.

Scouternas stora förtjänstmärke

Scouternas stora förtjänstmärke tilldelas aktiva ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för scoutkåren. Den som erhållit Gustaf Adolfs-märket kan inte tilldelas Scouternas stora förtjänstmärke. Märket består av scoutsymbolen i en krans av eklöv, vilken symboliserar den styrka och hållbarhet naturen och scouting har.

Gustaf Adolfs-märket

Gustaf Adolfs-märket tilldelas aktiv scoutledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna i Sverige. Märket består av Prins Gustaf Adolfs monogram i en granriskrans tillsammans med en scoutlilja i förgyllt silver.

Silvervargen

Silvervargen är den högsta utmärkelsen inom den svenska scoutrörelsen och kan tilldelas en aktiv scoutledare på nationell nivå för utomordentligt förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. Silvervargen ska delas ut av någon som redan innehar utmärkelsen. Den som erhållit Silvervargen kan inte tilldelas Gustaf Adolfs-märket. Silvervargen får samtidigt bara innehas av 25 aktiva scoutledare under 60 år. Märket är en stiliserad varg i silver på en ring med en lilja.

Ansökan och kostnad

Skriv ut och fyll i formulär för ansökan här nedan.

Ansökan skall skickas till Scouterna senast en månad före dagen för överlämning.

Kostnaden för Silvervargen, Gustaf Adolfsmärket, samt Silver- och Guldkorset hanteras av Scouterna. Övriga märken bekostas av den sökande.

Ansökan skickas till:

Scouterna
Box 420 34
126 12 Stockholm

Eller via e-post till info@scouterna.se.

Förtjänsttecken och hedersmärken som delats ut av Scouterna kommer att registreras på Scoutnet tre veckor efter att märket delats ut. Därför är det viktigt att anmäla till info@scouterna.se om utdelningsdatumet ändras.