Berätta om Scouterna i media

Genom lokalradio, tidningar eller tv finns fantastiska möjligheter att nå ut till allmänheten. Tipsa media på din ort om vad Scouterna gör – och ge dem uppslag till spännande nyheter.

Journalister bevakar vad som händer i samhället och väljer ut några saker att berätta om. Ofta är det saker som är nya, annorlunda och som få kände till sen tidigare. Fundera på vad ni har på gång i er kår och som kan bli en bra nyhet! Kanske får ni besök av en sjukvårdare på ett möte eller startar ett nytt samarbete med kommunen? Eller kanske har ni sålt rekordmånga julgranar just i år?  

Pressguide

I Scouternas pressguide finns tips och råd inför kontakten med journalister.
Tänk igenom vilket budskap ni vill förmedla, vilka ni vänder er till och vad ni vill uppnå.

Korta texter om Scouterna

Här finns korta beskrivningar av Scouterna för olika målgrupper.

Låt unga synas och höras

Scouterna är världens största rörelse för barn och unga. Därför låter vi barn och unga komma till tals och dela med sig av sina berättelser och upplevelser av scouting. Förbered en grupp unga scouter så att de kan svara på frågor om er verksamhet och om Scouterna i media. Tänk på att även låta dem synas i bild, gärna tillsammans med ledare. Självklart ska vuxna finnas med som stöd.

För att låta unga komma till tals kan ni även ta hjälp av Scouternas Unga Talespersoner.

Unga talespersoner

Pressbilder

Bilder som Scouterna låter media använda ska utgå från vår kommunikationsplattform och bildpolicy. Här finns bilder som journalister kan ladda ner >>

Om ni har egna bilder i kåren som ni vill låta media använda – kolla först att de som är med på bilden tycker att det är okej. Och stäm av med föräldrar till barn under 18 år.

Du är experten

Utgå från att journalisten vet mindre om Scouterna än vad ni gör. Förklara saker som kan misstolkas och kontrollera att journalisten hänger med. Undvik ord som kan vara svåra att förstå för den som inte är scout, som kår, hajk och patrull. Till exempel kan du i stället beskriva patrullen som den lilla gruppen eller kåren som den lokala föreningen.