Om försäkringar för dig som är förälder

Vi vill att du som är förälder ska känna dig trygg när ditt barn deltar i scoutverksamhet. Därför ingår automatiskt en medlemsförsäkring för alla som är medlemmar i Scouterna via en direktansluten scoutkår eller Nykterhetsrörelsens scoutförbund och den ger bland annat ersättning vid olycksfall. Försäkringen gäller även för icke medlemmar under prova på-perioden. Vi har dessutom en reseförsäkring som gäller om ditt barn reser tillsammans med Scouterna.

Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkringen innehåller bland annat en olycksfallsförsäkring som gäller om ditt barn skadar sig under Scouternas verksamhet. Till exempel ersätter försäkringen om ditt barn ramlar och bryter armen. Det är dock viktigt att veta att överansträngning eller skada på grund av ensidig rörelse inte räknas som olycksfall.

Tjänstereseförsäkring

Om ditt barn åker på en resa som arrangeras av Scouterna gäller vår omfattande tjänstereseförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning om ditt barn skulle drabbas av olycksfall, sjukdom, förseningar eller bli av med personliga saker. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden som UD eller Svenska Smittskyddsinstitutet helt eller delvis avråder från att resa till.