Unga ledare demokrati

Verksamhets­planera

Utifrån ert nuläge kan ni lägga upp en plan för er verksamhet. Börja med att sätta upp mål, sedan går ni vidare till aktiviteter och ansvar för dem.

Mål

För att ett mål ska fungera som verktyg för kåren ska det vara:

Specifikt: Målet ska vara konkret och tydligt. Fokusera på resultat, inte aktiviteter.

Mätbart: Det ska gå att mäta om kåren uppfyllt målet. Använd frågor som ”hur mycket?” eller ”hur många?”.

Gemensamt: Alla som är med i kåren ska känna att målet är deras eget så att alla kan vara med och bidra till målet.

Realistiskt: Målet ska kunna nås och vara anpassat till kårens förutsättningar i nuläget.

Tidsbundet: När ska målet vara uppnått? Sätt upp milstolpar för bättre överblick av hur det går för er. Tillfällen när ni stämmer av.

Tips: Kanske ska ni börja med att styrelsen skapar en strategi för sitt arbete? Eller så ska alla aktiva vuxna träffas för att tillsammans utveckla kårens vision, mål och fördela ansvaret för vägen dit. Det beror på hur stor kåren är och hur många ni har engagerade idag.

Hållbar scoutkår

Vem-vad-när-hur?

Efter att ha fokuserat på hur det är nu och hur ni vill att det ska vara är det dags att titta på hur ni ska komma dit. I det här läget handlar det alltså om att titta på aktiviteter som gör att ni når målen.

Har ni målet att vara tio scouter på utmanaravdelningen om ett år är det kanske dags att rekrytera? Hur och var ska ni göra det, samt vem som är ansvarig för de olika momenten som ingår i en rekryteringssatsning är det läge att bestämma nu. Är det däremot så att ni satsar på att behålla äventyrarscouterna så kanske ni istället ska satsa på ett riktigt bra och utmanande program så att de väljer att gå upp till nästa åldersgrupp. Då är det utifrån denna strategi som ni ska besluta om aktiviteter och fördela ansvarsområden. På samma sätt gör ni med samtliga mål.

Kom ihåg att inte bara ange ”styrelsen” eller ”den-och-den avdelningen” utan namnge de som är ansvariga för olika aktiviteter och moment i dem. I Scouterna finns det inga andra som gör saker åt oss, vi gör dem själva och vi gör dem tillsammans! Samtidigt ska det vara roligt att vara scout, så ingen är tvungen – ta bara på dig det du vill och kan genomföra. Det är en bra tumregel!

Glöm inte att följa upp, stämma av och fira era resultat! Allt ni gjort sedan målen sattes upp är värt att fira.