Medlemsavisering

Medlemsavisering ska underlätta scoutkårens administrativa arbete.

Medlemsavisering innebär att Scouterna tar in alla eller vissa avgifter från era medlemmar och att kåren slipper det mesta av pappersarbetet. Detta för att ni ska kunna fokusera på er verksamhet och era medlemmar.

Här har vi samlat informationen kring vad ni behöver veta och göra.

Avisering

Medlemsavin skickas två gånger per år till medlemmen.

Första avin för våren skickas ut i början av februari och första för hösten går iväg i början av september. Vi kommer att avisera nya medlemmar kontinuerligt under terminen.

Alla medlemmar som är registrerade i Scoutnet kommer att få en medlemsavi.

Här hittar du alla aviseringsdatum

Olika avgifter till kåren

Medlemsavi med avgift till Scouterna, eventuell samverkansorganisation och distrikt samt individuell lokal kåravgift.


Så här gör du i Scoutnet:

  1. Gå till kårens sida, Ekonomi och Avgifter
  2. Här har du möjlighet att lägga in en (1) till nio (9) olika medlemsavgifter: Lokal avgift A-I.

Tänk på att den avgift ni lägger in i verksamhetssystemet är bara er kåravgift.

Ni kan välja att lägga in negativa avgifter. Många kårer bjuder exempelvis hedersmedlemmar på deras avgift. Om kåren bjuder medlemmen på denna avgift innebär det att kåren får betala medlemmens avgift till Scouterna, eventuell samverkansorganisation och distrikt. Det är bra om den sammanlagda avgiften inte hamnar på 0 kronor. Det innebär nämligen att ingen registrering av betalning kommer att ske och att ni på kåren måste få in medlemsbekräftelser från dessa medlemmar och även registrera datum för detta i medlemsregistret vid statsbidragsansökan!

Exempelfaktura ”lägre avgift”
Förbund, distrikt och försäkring/termin: 180 kr
Kåravgift/termin: – 170 kr
Summa att betala: 10 kr

Avgiftskategorier

Se "här väljer ni avgift för era medlemmar".

Så här gör du:
1. Logga in i Scoutnet. Lättast är om du går till din kårs sida och trycker på "Medlemmar/Hantera medlemmar". Här visas alla kårens medlemmar.

2. Markera den eller de medlemmar som du vill lägga in en avgift på i rutan till vänster.

3. Gå nu längst ned på sidan och Välj Handling - Sätt medlemsavgift. Markera sedan den avgift medlemmen skall ha i ruta 2. Tryck sedan på Spara till höger. Medlemmen skall nu ha fått en ny avgiftskategori.


Har medlemmen redan fått en medlemsavi denna termin kommer ändringen inte att träda i kraft förrän nästa termin.

Betalning, påminnelse och ändringar

Medlemmen har 30 dagar på sig att betala våra medlemsavgifter. Avin skickas så att förfallodagen infaller i slutet av månaden.


Om det redan har gått ut en avi för höst- eller vårtermin till medlemmen kommer vi inte att skicka ut en ny avi även om ni registrerar medlemmen på en ny avgift.


Det finns Bankgiro OCR för inbetalning av fakturan.

Påminnelse efter förfallodatum

Efter fakturans förfallodatum skickar rikskansliet minst en påminnelse till den medlem som inte har betalat.
För påminnelsen är betalningsvillkor 15 dagar.
Om medlemmen inte har betalat vid terminens slut går fordran över till kåren.
Kåren får då avgöra om personen fortfarande ska stå kvar i medlemsregistret.
Kåren kan välja att ha kvar medlemmen, trots att han eller hon inte har betalat medlemsavgiften, och kåren blir då betalningsskyldig för avgiften.

Medlemmar som slutar

Om en medlem inte vill vara medlem längre efter att medlemsavin har gått kan kåren avregistrera medlemmen som vanligt ur Scoutnet.
När kåren avregistrerar medlemmen kommer obetalda medlemsavgifter att krediteras per automatik.

Hur ser jag vilka som har betalat sin medlemsavgift?

Logga in i Scoutnet gå till kårens sida, Medlemmar. Här finns ett excelldokument som du kan ladda ned.
I detta dokument visas vilka medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. Du kan även se denna information i Rapportcenter.


Ett tredje sätt är att gå till ”hantera medlemmar” där kolumn "Bekräftat" visar vilka som har betalat sin avgift med ett JA.
"Medlemmar med NEJ har inte betalat sin avgift eller är avgiftsbefriade i kåren.

Utbetalning till kåren

Rikskansliet tar in alla medlemsavgifter för kårer. Scouterna betalar efter hand ut kårens och distriktets andelar av inkomna avgifter. Den första utbetalningen till kåren, distrikten och samverkansorganisationer som är anslutna till Scoutnet, kommer att ske den 15:e i månaden efter förfallodatum på första avin. Därefter kommer kompletterande utbetalningar att ske löpande under terminen.

För att rikskansliet ska kunna göra en utbetalning måste ni se till att ni har rätt bankgiro/postgiro/bankkonto registrerat i Scoutnet.

Kontakta rikskansliet om du har frågor

Vi hjälper dig gärna om du har några frågor eller funderingar.