Skapa uppmärksamhet i media

I samband med höstens rekrytering och prova-på-möten, kan det vara bra att ta kontakt med de lokala medierna, och då främst lokaltidningarna. Dels för att sprida information om vad som är på gång och för att öka kännedomen om Scouterna lokalt.

Här nedan får du några tips på hur du kan göra:

1. Kalendarium

Många lokaltidningar har ett kalendarium dit man kan skicka tips på händelser som sker kommande vecka. Ofta finns en mailadress direkt till kalendariet – maila i så fall information om ert möte. Om ni inte hittar en sådan mailadress kan ni maila till tidningens redaktion, till exempel red@dagspressen.se eller redaktionen@dagspressen.se .

Berätta kort vad mötet handlar om och skriv tydligt ut tid och plats. Ange ett telefonnummer som intresserade kan ringa till, och om det krävs anmälan till mötet.

2. Bjud in

Bjud in en journalist att delta på prova på-mötet. Kolla i tidningen eller på tidningens hemsida vem som brukar skriva om ämnen som scouting, friluftsliv, barn- och ungdomsorganisationer eller liknande. Maila eller ring journalisten direkt och berätta om ert möte och att de är välkomna. Om ni inte hittar lämplig journalist mailar ni till redaktionen istället (se nr.1).

3. Släpp fram de unga

Låt alltid ungdomar i kåren vara med vid kontakterna med media. Hjälp dem berätta om verksamheten ur sitt perspektiv. Scouterna är en barn- och ungdomsorganisation. Det är viktigt att det syns och märks.

4. Vårda kontakten

Om ni får en bra journalistkontakt – vårda den. Fortsätt att skicka mail då och då. Se till att journalisten är uppdaterad om vad som händer.

Några argument för att väcka intresse:

  • Rekordmånga är intresserade av Scouterna efter pandemin. Vi fick ca 3 000 nya medlemmar förra året. På många håll i landet står barn och unga i kö för att få delta. 
  • En positiv effekt av pandemin är att många föräldrar åter söker sig ut i naturen med sina barn. Då är Scouterna det naturliga valet för barnens fortsatta aktiviteter. 
  • Inom scoutrörelsen arbetar vi med viktiga samhällsfrågor som demokrati och klimat. Genom våra aktiviteter förebygger vi dessutom psykisk ohälsa. 
  • I Scouterna får unga lära sig ledarskap och bli goda förebilder. Många av dagens ledare inom politiken, näringslivet och samhället i övrigt har varit scouter. Dessutom, av de 11 personerna som har varit på månen har 10 av dem varit scouter. 
  • Plus – berätta om hur ni jobbar i just er kår! 

Frågor och stöd

Om ni är osäkra på hur ni ska kontakta media, saknar mailadress eller telefonnummer, eller har andra frågor – kontakta oss så försöker vi hjälpa till. Kontakta Helena: