Ledarboken & åldersgruppsböcker

Som ledare har du i uppgift att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas och få uppleva äventyr och kompisar. Som hjälp finns ett omfattande programstöd. Till dig som scoutledare finns boken ”Ledaren – gör dig redo”. I boken kan du fördjupa dig i scoutledarrollen, läsa mer om målspåren, scoutmetoden och märkessystemet. Du får också konkreta tips och verktyg för att planera scoutverksamheten
Ledarboken

En bok för varje åldersgrupp

Varje åldersgrupp har sin en egen bok. Böckerna är fulla av inspiration och tips på vad scouting kan vara för respektive åldersgrupp. Tanken är att varje scout ska få sin egen bok som hen kan använda på scoutmötet eller ta med sig hem. Åldersgruppsböckerna presenteras på respektive åldersgrupps sida. Där får du också tips på hur du kan använda dem i verksamheten.

Den stora spårarboken

Det här är boken för alla spårarscouter. Öppna boken och följ med när Tofs letar upp de bästa spårarna som finns.

Upptäckten

Den här boken öppnar en hel värld av nya upptäckter. Är du redo? Vill du veta allt om vad man kan göra som upptäckarscout? Då är det här boken för dig som är upptäckare!

Äventyrarnas handbok

Det här är Äventyrarnas handbok. Din guide till äventyrarscouting. Din planeringshjälp på patrullmötet. Din godnattsaga i segelbåtsruffen. Och, din inspirationskälla till Äventyret ett riktigt, riktigt häftigt scoutprogram.

Våga utmana!

Våga utmana! är fylld med fakta, tips, intervjuer, bra-att-ha grejer och allt möjligt för att lägga grunden till och förgylla din tid som utmanarscout.

Vägvis

Klok, vis, streetsmart, frågvis, vägval, vägvisare, VÄGVIS. Vägvis är boken för dig som är eller vill bli roverscout. Den här boken hjälper dig att ta tillvara på alla möjligheter som finns som scout i den äldsta åldersgruppen - roverscouterna. Förutom fakta, tips, intervjuer och mycket annat som beskriver roverscoutprogrammet är Vägvis fylld med verktyg och idéer för dig som vill driva projekt för att göra världen bättre.

Material med inriktning

Nykter Scout

Scoutens förhållningssätt till alkohol är något som vi arbetar med i Scouterna och det är en del av att göra unga redo för livet. I boken ”Nykter Scout” får du en bild av alkoholens roll i samhället och hur vi påverkas av alkohol i olika sammanhang. Du som scoutledare får ett stöd i att arbeta förebyggande.

Glöd - scouting på kristen grund

”Glöd – scouting på kristen grund” riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta med scouting och kristen tro, oberoende av om man själv är troende eller är nyfiken på kristen tro. Boken vill utmana dig att tänka nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar med kristen tro.