Målspår - ungas utveckling

Med ett genomtänkt syfte för varje aktivitet blir scouting så mycket mer än att bara ha roligt tillsammans. Scouterna utvecklar till exempel sin ledarskapsförmåga, självinsikt och självkänsla och förmåga att vara aktiv i gruppen. Vi kallar förmågorna för målspår. Scouterna följer 14 spår och når mål i sin utveckling.

Mer i ledarboken

Ledarskap

Redan som spårarscout får scouter börja öva på att leda sina kompisar. Målspåret Ledarskap  handlar om att ge scouterna tillfälle att öva på att leda varandra på ett lyssnande och stödjande sätt.

Aktiv i gruppen

Patrullen gör att scouterna får träna på att samarbeta i en liten grupp.  Målspåret Aktiv i gruppen handlar om att ta en aktiv roll i patrullen utifrån sina egna förutsättningar.  

Relationer

Scouterna får fundera, diskutera och umgås med andra människor så att de får en förståelse för andra  och vågar visa vad de känner och tycker.

Förståelse för omvärlden

Scouterna är en fredsrörelse. Förståelse för omvärlden handlar både om det som är nära och det som är långt borta. Hur kan man minska orättvisor? En människa kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Känsla för naturen

I Scouterna är friluftslivet ett sätt att hjälpa unga människor att utvecklas. Genom att utveckla scouternas känsla för naturen blir vi trygga i naturen och använda den för att få ny kraft och energi. Den som har en relation till naturen vill också ta hand om den.

Aktiv i samhället

Att vara aktiv i samhället handlar om demokrati och att göra skillnad – i Scouterna och i världen omkring. Vi vill att scouterna engagerar sig i frågor som de brinner för, för att på så sätt bidra till en bättre värld.  

Existens

Att prata om livets stora frågor är ett sätt att lära känna sig själv. Att fundera på vad man tror på eller vilken typ av liv man lever gör att det blir lättare att ta ställning även utanför Scouterna. Inga frågor är för stora för att bli tagna på allvar.  

Egna värderingar

Våra värderingar hänger ihop med vilka vi är och varifrån vi kommer.  Vad är viktigt för oss och hur vill vi leva våra liv? Egna värderingar fokuserar på våra egna ställningstaganden och hur vi relaterar dem till scoutings värdegrund. 

Sång vid lägerelden

Självinsikt och självkänsla

Självinsikt betyder att känna sig själv, att veta vad man tycker om att göra, vad man tycker är viktigt och klarar av. Självkänsla är att veta att man duger som man är. Både självinsikt och självkänsla är viktigt för att scouterna ska må bra.  

Fysiska utmaningar

Den som vågar utmana sig själv har alla chanser att vinna, lära sig mer om sig själv och utvecklas på alla möjliga och omöjliga sätt. Det kan vara allt från att utmana sig att segla, gå långt eller orka göra klart ett pilligt pyssel. 

Ta hand om sin kropp

Scouterna får kunskap om hur kroppen påverkas av olika saker, både på insidan och på utsidan. Att lära sig vad kroppen behöver behövs för att utmana sig på rätt nivå.

Problemlösning

Scouterna får erfarenhet av olika metoder för problemlösning som passar både i och utanför Scouterna. Det kan handla om både praktiska och teoretiska problem som behöver en lösning. 

Kritiskt tänkande

Vi lever i ett samhälle med ständiga intryck och budskap. Då är det viktigt att kunna sålla och vara kritisk till den information vi får. Scouterna lär sig att analysera information och bilda sig en egen uppfattning. 

Fantasi och kreativt uttryck

Scouterna får försvinna in i fantasins förtrollade värld och låta kreativiteten flöda.  Det kan handla om att sjunga och spela teater, men också att skapa teman till en hajk, lära sig sticka, tillverka något i läder eller göra en egen bilderbok. 

Gör klassiska scoutaktiviteter mer utvecklande

Här hittar du tips på hur du kan skapa utvecklande aktiviteter för dina scouter genom att välja vilken förmåga (målspår) du vill att scouterna ska träna på.