Free Being Me

Free Being Me ger dig som scoutledare verktyg att hjälpa dina scouter att bli trygga med sina kroppar och se till att oro över utseende inte hindrar dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra.

Aktiviteter med scouter

Du kan stärka scouternas kroppsliga självkänsla! Här finns färdigplanerade scoutmöten som du kan göra tillsammans med dina scouter. De är strukturerad, lätta att följa och efter att de har genomfört aktiviteterna får scouterna ett märke. Varje övning är tydligt beskriven och du får veta målet med övningen, hur lång tid den tar och vilket material som behövs. Det finns ett stödmanus som du kan läsa innantill om du tycker att det är svårt att förklara något med egna ord.

Free Being Me 7-10 år

Free Being Me använder positiva och bekräftande aktiviteter för att stärka kroppsligt självförtroende och självkänsla. 

Huvudbudskapet för åldersgruppen är att skapa en grund för kroppsligt självförtroende och att inte fokusera för mycket på den socialt skapade idén kring skönhet.

Passar för spårare och upptäckare.

Free Being Me 11-14 år

I den här åldern har många har känt press att se ut på ett visst sätt.

Scouterna blir stärkta i att säga vad de tycker och utmana den snäva definitionen av skönhet.

Aktiviteterna är bland annat rollspel, lekar och diskussionsövningar.

Passar för upptäckare och äventyrare.

Action on Body Confidence 7-10 år   

Temat börjar med en lek för att hylla varje persons unika egenskaper.

Ta del av en rolig och interaktiv berättelse och skapa era egna mini-pjäser för att komma på alternativa slut.

Tredje och fjärde mötesupplägget ger dig som ledare stöd att göra ett påverkansprojekt med dina scouter.

Passar för upptäckare.

Action on Body Confidence 11-25 år   

Action on Body Confidence ett material med fokus på just aktion – att genomföra ett projekt och påverka våra makthavare till att besluta om nya, inkluderande och hållbara strukturer där alla känner sig välkomna.

Genom att påverka vår omgivning och våra makthavare kan vi förändra världen till det bättre.

Passar för äventyrare, utmanare och roverscouter.

Gediget material

Free Being Me är framtaget av WAGGGS och består av ett aktivitetspaket för 7-10-åringar och ett för 11-14 åringar. WAGGGS samarbete med experter på utbildning i kroppsligt självförtroende har säkerställt att programmet har en bestående effekt på scouternas självförtroende.

Action on Body Confidence är ett fristående påbyggnadsmaterial till Free Being Me, med projektstöd som är anpassat för scouter upp till 25 år.

Stöd för ledare

Innan du kommer igång med Free Being Me är det bra om du och dina ledarkollegor går igenom Ledarguiden. I guiden beskrivs varför programmet togs fram och den ger dig verktygen du behöver för att genomföra programmet.

Ladda ner ledarguiden här:

Beställ märken

När scouterna har genomfört Free Being Me eller Action on Body Confidence får de ett märke. För att få märket ska varje scout i din grupp:

  • Slutföra mötena i programmet och genomföra de uppgifter som programmet utgår från
  • Planera och genomföra ett projekt och nå ut med Free Being Me-budskapet till minst två andra (eller tre andra för Action on Body Confidence).

Märkena beställer du genom att maila till freebeingme@scouterna.se. Ange i mailet vilket projekt ni genomfört (Free Being Me eller Action on Body Confidence), antal märken samt adress som märkena ska skickas till.

Vid beställning får du även möjlighet att berätta hur det var att arbeta med Free Being Me och Action on Body Confidence. Vad tyckte scouterna var extra roligt och lärorikt? Vilka projekt genomfördes? Hur gick det?