Free Being Me

Free Being Me ger dig som scoutledare verktyg att hjälpa dina scouter att bli trygga med sina kroppar och se till att oro över utseende inte hindrar dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra.

Aktiviteter med scouter

Du kan stärka scouternas kroppsliga självkänsla! Här finns färdigplanerade scoutmöten som du kan göra tillsammans med dina scouter. De är strukturerad, lätta att följa och efter att de har genomfört aktiviteterna får scouterna ett märke. Det finns även en dagbok som du kan skriva ut och ge till varje deltagare som en del av det pedagogiska upplägget. Utöver Free Being Me finns forträttningsmaterialet Action on Body Confidence, vilket fokuserar på just påverkansarbete.

Free Being Me

7-10 år

Det här aktivitetspaketet passar för för spårare och upptäckare.

11-14 år

Det här aktivitetspaketet passar för upptäckare och äventyrare.

15+

Det här aktivitetspaketet passar för utmanare.

Stöd för ledare

Innan du kommer igång med Free Being Me är det bra om du och dina ledarkollegor går igenom Handledning för ledare. I handledningen beskrivs varför programmet togs fram och den ger dig verktygen du behöver för att genomföra programmet.

Action on Body Confidence

Action on Body Confidence är ett fortsättningsmaterial på Free Being Me. Aktivitetspaketen fokuserar på just aktion – att genomföra ett projekt och påverka våra makthavare till att besluta om nya, inkluderande och hållbara strukturer där alla känner sig välkomna. Genom att påverka vår omgivning och våra makthavare kan vi förändra världen till det bättre. Det finns för två olika målgrupper, yngre och äldre. Aktivitetspaketen är på engelska.

Barns springer i vattenkanten

7-10 år   

Aktivitetspaketet passar för spårare och upptäckare. Använd Advocacy Adventure som visar ett exempel hur du kan rita upp ert projekt på blädderblock varje möte.

Ungdomar dansar i solnedgång

11-14 och 15+ år   

Aktivitetspaketet passar för äventyrare, utmanare och roverscouter. Advocacy Adventure är ett häfte du kan skriva ut och dela ut till scouterna som ni kan fylla i varje möte.

Materialet ger effekt

Free Being Me är framtaget av WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). De har samarbetat med experter på utbildning i kroppsligt självförtroende har säkerställt att programmet har en bestående effekt på scouternas självförtroende.

Action on Body Confidence är ett fristående påbyggnadsmaterial till Free Being Me, där scouterna får utveckla sitt eget påverkansprojekt för att främja kroppsligt självförtroende.

Märken

När scouterna har genomfört Free Being Me eller Action on Body Confidence får de ett märke. De går att beställa från scoutshopen.