Suntprat

Det finns en hel del saker som kan vara svåra att prata om. Kan man bli beroende av sociala medier? Hur vet du om någon dricker för mycket? Är porr problematiskt? Suntprat vill öppna för samtal kring sociala medier, gaming, alkohol, droger och nätporr. Det är områden i vardagen som kan ge oss glädje och kamp, inspiration och skam och göra att våra liv berikas och förminskas. Att prata om detta med vänner, vuxna eller familjen är inte alltid helt enkelt. Där vill Scouterna finnas! I Scouterna kan andra samtal bli möjliga.

Två scoutmöten om sociala medier, gaming, alkohol, droger och nätporr

Här hittar du färdiga scoutmöten och aktiviteter för äventyrare och utmanare. Båda mötena kan genomföras live eller digitalt. Aktiviteterna med tillhörande material hittar du i aktivitetsbanken, sök på Suntprat. Scouter som deltagit i båda mötena kan få märket Suntprat. Suntprat har tagits fram av Equmenia och Hela Människan med stöd av Allmänna arvsfonden. Du hittar hela materialet på suntprat.se.

Mötesupplägg 1

I första mötet får scouterna gissa på sant eller falskt kring sociala medier, gaming, alkohol, droger och nätporr. De får spela ett enkelt brädspel och göra en värderingsövning. Mötet avslutas med en ceremoni med stenar.

Mötesupplägg 2

I det andra suntpratmötet får äventyrarna diskutera situationer kring sociala medier, gaming, alkohol, droger och nätporr. Utmanarna ser en film och diskuterar utifrån samtalsfrågor.

Suntpratmärket

Scouter som deltagit i båda mötena kan få märket Suntprat. Märket placeras på höger ärm tillsammans med lägermärken.