Nationella arbetsgrupper

Scouterna är en ideell organisation där medlemmarna står för utvecklingen. Som scout kan du ingå i någon av våra ideella arbetsgrupper.

Är du sugen på att engagera dig ideellt?

Vad kul, vår verksamhet är beroende av ideellt engagemang och vi är måna om att alla ska känna sig välkomna och sedda i vår organisation. Kika in på våra lediga ideella uppdrag redan idag.

Arbetsgrupper

Nedan ser du en kort beskrivning över de arbetsgrupper som finns. Vissa av grupperna har även undergrupper för specifika uppgifter. Har du frågor om någon av grupperna kan du höra av dig till respektive grupps ordförande.

Scouternas programgrupp

Scouternas programgrupp arbetar med att ge scoutledare ett modernt och bra programstöd så att det blir mer utvecklande att vara scoutledare och roligt att vara scout. Gruppen ser till att programmet vidareutvecklas och implementeras samt omvärldsbevakar också området.
Ordförande är Anton Nilsson (anställd). Ideell ordförande är vakant.

Anton Nilsson

Programansvarig

Anton Nilsson

anton.nilsson@scouterna.se

0720711122

Stina Karbing

Programansvarig

Stina Karbing

stina.karbing@scouterna.se

0855506530

Scouternas arrangemangsgrupp

Scouternas arrangemangsgrupp ansvarar för att rekrytera och stödja de ideella arrangemangsteam som genomför Scouternas arrangemang i Sverige och utomlands. Gruppen hanterar bland annat vilka arrangemang som skall genomföras, utvecklar de arrangemang som finns och främjar utvecklingen av nya arrangemang. Scouternas arrangemang syftar till att ge deltagarna nya erfarenheter och personlig utveckling.
Ordförande är Rikard Eliasson (ideell) och Natalia Durkalec (anställd).

Urban Thiria
Vikarierande ideell ordförande Scouternas arrangemangsgrupp
E-post: urban.thiria@scouterna.se

Natalia Durkalec

Projektledare för Arrangemang och Engagemang

Natalia Durkalec

natalia.durkalec@scouterna.se

072 070 19 33

Anställd ordförande i Arrangemangsgruppen. Projektledare för Arrangemang och Engagemang vid Utvecklingsavdelningen på Scouterna.

Scouternas internationella grupp

Internationella gruppen är ansvarig för att möjliggöra internationella upplevelser för svenska scouter. Internationella gruppen jobbar för att se till att flera känner till möjligheterna som finns och för att öka de internationella delarna inom scoutprogrammet. Vi delar berättelser om internationella upplevelser, hjälper till att koppla ihop svenska scouter med utländska scouter och ger stöd för scoutkårer och enskilda scouter som reser utomlands eller tar emot besök på hemmaplan.
Ordförande är Eva-Marie Lindén (ideell) och Mio Kuschick (anställd).

Eva-Marie Lindén
Ideell ordförande Scouternas internationella grupp
E-post: eva-marie.linden@scouterna.se

Mio Kuschick

Mio Kuschick

mio.kuschick@scouterna.se

0702401933

Mio jobbar som Internationell sekreterare, leder Internationella gruppen samt är projektledare för Scouternas arbete med internationell kommunikation.

Scouternas förvaltningsgrupp

Förvaltningsgruppen jobbar med att se till att Scouternas och scoutrörelsens tillgångar förvaltas på bästa sätt. Vårt arbete gör så att fler scouter kan uppleva ännu fler äventyr genom att ta väl hand om vår organisation, våra fastigheter, vår historia och andra tillgångar i fonder och stiftelser. Förvaltningsgruppen bevakar frågor på förvaltningsområdet (ekonomi, juridik, fastigheter) och fattar beslut på delegation av Scouternas styrelse. Det gör vi genom att bidra med stöd kring förvaltningsfrågor, ansvara för Scouternas anläggningar, utöva tillsyn över stiftelser och förvalta fonder samt ta hand om nedläggning av scoutkårer. Vi ansvarar även för att godkänna ändringar i kårstadgar och hjälper till att tolka Scouternas stadgar. Ordföranden är Kiki Hall (ideell) och Edvin Dribe (anställd).

Kiki Hall
Ideell ordförande Scouternas förvaltningsgrupp
kiki.hall@scouterna.se

Scouternas Demokratigrupp

Gruppen har övergripande ansvar för att värna och utveckla demokratin på alla nivåer i organisationen Scouterna. Gruppen ansvarar för Scouternas löpande demokratiarbete genom att stötta och mobilisera kårer, regioner, distrikt och nationell nivå att utveckla, kommunicera och genomföra sitt demokratiarbete. Slutligen ansvarar Demokratigruppen för att organisera Scouternas nationella stämmor och förvaltningsmöten samt utveckla dessa.

Ordförande är Nils Lagnemo (ideell) och Sassa Orebring (anställd)

Nils Lagnemo
Ideell ordförande demokratigruppen
nils.lagnemo@scouterna.se

Sassa Orebring

Sassa Orebring

sassa.orebring@scouterna.se

0768539452

Sassa jobbar som projektledare med demokratin i fokus.

Nationella utbildningsgrupper

Scouternas utbildningar drivs av Scouternas folkhögskola och dess ideella utbildninsggrupper. Läs allt om scoututbildningarna här >

Grupper som driver de regionala utbildningarna

Leda scouting, Leda avdelning, Leda kår, Leda patrull, Redo för naturen och Ditt personliga ledarskap.

Grupper som driver nationella utbildningar

Våra nationella utbildningar är Treklöver Gilwell, Utbildning för utbildare, Samtalsledarutbildning, Anpassat ledarskap - fördjupning samt Friluftsledarutbildningarna.

Handledningsgruppen

Handledningsgruppens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för utvecklingen av scoututbildninagrna samt dess handledningarna.

Karin Fredén
Ideell ordförande Handledningsgruppen
karin.freden@scouterna.se

Mullfjällsstationsgruppen

Ansvarar för fastigheten Mullfjällstationen och dess underhåll.

Awards and Honors Committee

Beslutar gällande Scouternas högre förtjänstmärken.

Monica Alsén
Ideell ordförande i Scouternas grupp för Awards and Honors Committee
monica.alsen@scouterna.se

E-tjänster

Vill du göra det enklare och roligare att vara scout, ledare, och kårfunktionär genom att skapa fler och bättre digitala verktyg? Tycker du att datorer, design, eller projektledning är något du vill ägna mer tid åt?

Då är arbetsgruppen för Scouternas e-tjänster något för dig! Gruppen ansvarar för planering, utveckling, och support av vissa av de digitala verktyg som Scouterna tillhandahåller till kårer och medlemmar.

Carl Bjelksjö (anställd) ingår i Scouternas E-tjänstgrupp.

Carl Bjelksjö

carl.bjelksjo@scouterna.se

0856843201

Carl arbetar med utveckling av Scouternas IT-projekt som t ex Scoutnet.

SAMS - Scouternas arkiv och museistyrgrupp

Arkiverar Scouternas dokument på riksnivå och museet visar delar av sin föremålssamling.

Kajsa Hult
Ideell ordförande för SAMS
kajsa.hult@scouterna.se

Gilwellgruppen

Sköter om fastigheten Gilwellstugan gällande underhåll och renovering.