Nationella arbetsgrupper

Scouterna är en ideell organisation där medlemmarna står för utvecklingen. Som scout kan du ingå i någon av våra ideella arbetsgrupper.

Är du sugen på att engagera dig ideellt?

Vad kul, vår verksamhet är beroende av ideellt engagemang och vi är måna om att alla ska känna sig välkomna och sedda i vår organisation. Kika in på våra lediga ideella uppdrag redan idag.

Arbetsgrupper

Nedan ser du en kort beskrivning över de arbetsgrupper som finns. Vissa av grupperna har även undergrupper för specifika uppgifter. Har du frågor om någon av grupperna kan du höra av dig till respektive grupps ordförande.

Scouternas förvaltningsgrupp

Granskar och godkänner kårstadgar, avvecklar scoutkårer, stöttar våra anläggningar och Arkiv och Museum. Ordföranden är Kiki Hall (ideell) och Peter Gustafsson (anställd).

Peter Gustafsson

Peter Gustafsson

peter.gustafsson@scouterna.se

0856843224

Som servicechef är Peter övergripande ansvarig för ekonomi, IT, E-tjänster, medlemsservice, lokaler och anläggningar.

Scouternas HR-grupp

Scouternas HR-grupp stöttar ordföranden på nationell nivå i HR-frågor och arbetar för ett hållbart engagemang bland ideella inom Scouterna.
Ordföranden är Karin Hamberg (ideell) och Linn Malmborg Selekwa (anställd).

Linn Malmborg Selekwa

HR-ansvarig

Linn Malmborg Selekwa

linn.malmborg.selekwa@scouterna.se

0856843219

Linn jobbar som HR-ansvarig på Scouterna

Karin Hamberg
Ideell ordförande HR-gruppen
E-post: karin.hamberg@scouterna.se

Scouternas programgrupp

Scouternas programgrupp arbetar med att ge scoutledare ett modernt och bra programstöd så att det blir mer utvecklande att vara scoutledare och roligt att vara scout. Gruppen ser till att programmet vidareutvecklas och implementeras samt omvärldsbevakar också området.
Ordförande är Anton Nilsson (anställd). Ideell ordförande är vakant.

Anton Nilsson

Programansvarig

Anton Nilsson

anton.nilsson@scouterna.se

0720711122

Stina Karbing

Programansvarig

Stina Karbing

stina.karbing@scouterna.se

0855506530

Scouternas arrangemanggrupp

Scouternas arrangemangsgrupp ansvarar för att rekrytera och stödja de ideella arrangemangsteam som genomför Scouternas arrangemang i Sverige och utomlands. Gruppen hanterar bland annat vilka arrangemang som skall genomföras, utvecklar de arrangemang som finns och främjar utvecklingen av nya arrangemang. Scouternas arrangemang syftar till att ge deltagarna nya erfarenheter och personlig utveckling.
Ordförande är Lisa Karlsson (ideell) och Caroline Eriksson (anställd).

Rikard Eliasson
Ideell ordförande Scouternas arrangemangsgrupp
E-post: rikard.eliasson@scouterna.se

Caroline Eriksson

Caroline Eriksson

caroline.eriksson@scouterna.se

0720787925

Scouternas arrangemang och är ordförande i Scouternas Arrangemangsgrupp.

Scouternas internationella grupp

Internationella gruppen är ansvarig för att möjliggöra internationella upplevelser för svenska scouter. Internationella gruppen jobbar för att se till att flera känner till möjligheterna som finns och för att öka de internationella delarna inom scoutprogrammet. Vi delar berättelser om internationella upplevelser, hjälper till att koppla ihop svenska scouter med utländska scouter och ger stöd för scoutkårer och enskilda scouter som reser utomlands eller tar emot besök på hemmaplan.
Ordförande är Eva-Marie Lindén (ideell) och Mio Kuschick (anställd).

Eva-Marie Lindén
Ideell ordförande Scouternas internationella grupp
E-post: eva-marie.linden@scouterna.se

Mio Kuschick

Mio Kuschick

mio.kuschick@scouterna.se

0702401933

Mio jobbar som Internationell sekreterare, leder Internationella gruppen samt är projektledare för Scouternas arbete med internationell kommunikation.

Gruppen för nationella utbildningar

Här hittar du de ideella utbildningsgrupperna för Scouternas folkhögskola.

Awards and Honors Committee

Monica Alsén
Ordförande i Scouternas grupp för Awards and Honors Committee
E-post: monica.alsen@scouterna.se
Monica är ideell ordförande i Scouternas grupp för Awards and Honors Committee.

E-tjänster

Carl Bjelksjö (anställd) och Johan Manner (ideell) ingår i Scouternas E-tjänstgrupp.

Carl Bjelksjö

carl.bjelksjo@scouterna.se

0856843201

Carl arbetar med utveckling av Scouternas IT-projekt som t ex Scoutnet.