Behörighetsmärke

Båtettan

Behörighetsmärke

Märkeskrav

  1. Kunna någon av uppgifterna ombord, såsom att rigga båten, styra, trimma segel eller lägga till vid brygga.
  2. Känna till grundläggande sjövettsregler.
  3. Kunna de vanligaste delarna på en båt.
  4. Använda flytväst rätt.
  5. Uppträda ansvarsfullt på och vid vatten.