Behörighetsmärke

Båttrean

Behörighetsmärke

Märkeskrav

  1. Kunna planera en seglats utifrån väder, vind och andra omständigheter.
  2. Kunna navigera med sjökort.
  3. Kunna fördela ansvar ombord.
  4. Kunna ta ansvar för båtens underhåll.
  5. Känna till och kunna använda säkerhetsutrustning.
  6. Använda flytväst rätt.
  7. Uppträda ansvarsfullt på och vid vatten.