Behörighetsmärke

Båttvåan

Behörighetsmärke

Märkeskrav

  1. Kunna uppgifterna rigga båten, styra, trimma segel och lägga till vid brygga.
  2. Kunna förtöja i en naturhamn.
  3. Känna till grundläggande sjövettsregler.
  4. Kunna grundläggande sjötermer.
  5. Använda flytväst rätt.
  6. Uppträda ansvarsfullt på och vid vatten.