Bevismärke

Kniv

Bevismärke

Märkeskrav

  1. Hur en kniv används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa detta när du använder kniven.
  2. Veta hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta när du använder kniven.
  3. Hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt.
  4. Känna till vad den svenska knivlagen innebär.
  5. Veta vad knivens delar kallas
  6. Kunna slipa en kniv
  7. Provat att tälja något användbart på ett säkert sätt som ledaren godkänt.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år