Deltagandemärke

Engagera

Utmaningen Engagera utformar ni tillsammans i patrullen utifrån några givna ramar. Rubriken kan betyda mycket och endast er fantasi sätter gränserna. Även de mest långsökta kopplingar är okej!

Märkeskrav

  1. Gör en utmaning som ni själva väljer, till exempel: Ordna en inspirationsdag för kåren eller distriktet med inbjudna föreläsare. Engagera fler i Scouterna – gör en rekryteringsturné på skolor eller få föräldrar att engagera sig mer i er kår. Äng-agera: sätt upp en friluftsteater, eller hjälp till att hålla naturbetesmark öppen. Engagera er i ett nationellt projekt, till exempel genom att ta ansvar för ett delområde i planeringen av ett större läger. Ordna sponsring till er scoutkår eller ert läger. Sälj korv till förmån för katastrofoffer Samla skräp, städa en strand eller en vägren Nattvandra eller nätvandra Engagera er i sjöräddningen eller fjällräddningen Testa att vara aktiv i Röda korset eller någon annan organisation under en termin. Jämför med hur det är att vara med i Scouterna Planera och håll en kurs i något ni är bra på.

För dig som är

Utmanare 15-18 år