Deltagandemärke

Familjescoutmärke Orange

Märkena delas ut för att visa tillhörighet till gruppen. Ni väljer själva hur ni vill använda märkena i er grupp. Ni kan ha samma för hela verksamheten, olika för olika patruller eller välja att variera mellan de olika märkena för olika terminer. Familjescoutmärket är ett sätt att skapa samhörighet inom gruppen utan att behöva ha speciella kläder eller annan utrustning för denna verksamhet.

För dig som är

Familjescouting