Deltagandemärke

Fortsättningen

Deltagandemärke Utmanare

Märkeskrav

  1. När det är dags för dig att lämna utmanarscouterna gör du en andra personlig utmaning. Tanken med den är att titta tillbaka på din tid som utmanare och reflektera över hur du har utvecklats och vad du har lärt dig. Precis som den första personliga utmaningen är det här något du gör ensam och med dig själv i fokus, fast dina patrullkompisar finns med i bakgrunden. Den andra personliga utmaningen handlar om att synliggöra din utveckling. Den kan vara upplagd som en hajk, en heldag i scoutlokalen, eller utspridd på några kvällsmöten. Till att börja med tittar du återigen igenom texterna om målspåren, för att ha dem i färskt minne. Sätt dig för dig själv, ta god tid på dig, och fyll i det andra profilkortet som finns på utvikssidan i slutet av utmanarboken. Det handlar om var du känner att du står nu i din utveckling. Det här kan vara ganska tungt – ta något eller några målspår i taget och pausa emellan.
  2. När du är färdig med alla målspåren jämför du det du skrivit i ditt andra profilkort med det du skrev i det första, som du fyllde i under den första personliga utmaningen med ensamhajken. På vilka områden har det hänt mycket? På vilka områden känns det som att det inte har gått lika fort? Välj ut något eller några målspår där du är extra stolt över din utveckling, där du känner att du verkligen har förändrats sedan du blev utmanare. Fram till detta moment är du ensam och funderar, men från och med nu kan du och resten av patrullen vara tillsammans, även om ni arbetar på olika saker.
  3. Din uppgift är nu att skapa något som visar utvecklingen du har gjort. Det kanske är en målning, ett collage, en dikt, en skulptur, en sång, en videofilm eller en liten pjäs. Våga släpp loss och visa hur du känner! En del av utmaningen här ligger i att våga ta sig själv och sin utveckling på allvar, och våga visa det för andra.
  4. När alla är färdiga presenterar ni era skapelser och tankarna bakom för varandra i patrullen och för era ledare.
  5. De andra ger dig feedback efter din presentation – håller alla med om att detta är de målspår som du utvecklats mest inom? Vad tycker de är det viktigaste som hänt med dig, och vad har du för svagheter att arbeta vidare med? Detta är en utmaning för er allihop: att ge och ta konstruktiv kritik. Stötta varandra både med styrkor och svagheter så kommer ni inte bara att utvecklas som personer utan även som grupp!
  6. Du gör den här utmaningen först när du är på väg att lämna utmanarscouterna. Om patrullen är blandad i ålder så att vissa stannar kvar något år till, kan de använda tiden då ni jobbar med utmaningen till att förbereda en avskedsfest för er som slutar. Oavsett om alla eller bara några lämnar åldersgruppen, bör ni ha en hejdundrande fest i slutet av den här utmaningen. Fira varandra, er själva, och att ni under era år i utmanarscouterna har utvecklats till bättre och vuxnare människor!

För dig som är

Utmanare 15-18 år