Kårkompis

Engagera ditt företag i unga världsförbättrare – bli Kårkompis. Stöd Scouternas arbete för en trygg och meningsfull fritid, samtidigt som ni stärker företagets hållbarhetsarbete.

Bli kårkompis

För en investering av 10 000 kr får ditt företag:

  • Digitalt figurmärke för att visa ert stöd i e-post och på egen hemsida
  • Diplom för utskrift
  • Synlighet på scouterna.se tillsammans med andra kårkompisar
  • Tidningen Scout

Betala med faktura längre ner på sidan.

Kårkompis - Ett företagssamarbete för en bättre värld

Genom Scouterna får över 40 000 barn och unga möjlighet att uppleva äventyr, få kompisar och utvecklas som personer utifrån sina egna förutsättningar. I ett samhälle med ökande psykisk ohälsa bland unga så arbetar vi förebyggande genom att stärka individer och skapa sammanhållning i gruppen. På ett större plan vill vi bidra till ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald och respekt.

Scouterna genomsyras av värden som bidrar till livslånga positiva effekter hos barn och unga. Den effekten utgörs av flera saker som alla barn och unga behöver nu, mer än någonsin. Egenskaper som kommer att rusta dem för livet. Den egentliga kunskap samhället vilar på och som får det att fungera. Det handlar om gemenskap, inte individualism. Om samarbete, självkänsla och äventyr. Att ta ansvar för sig själv och andra, utvecklas som person, ledare och medmänniska. Det handlar också om att göra upp en eld, kunna överleva i naturen och att ta hand om vår jord. Vi kallar det för Scouteffekten. Scouteffekten påverkar inte bara individen, men också samhället och världen.

Har ditt företag redan en specifik scoutkår i åtanke som ni vill investera i? Kontakta scoutkåren direkt och berätta att ni vill bli deras Kårkompis, så sköter de resten.

Om du inte har någon specifik scoutkår i åtanke kan du ändå bli kårkompis. Fyll i företagets uppgifter och betala med faktura längre ner på sidan.

Bli kårkompis - Betala med faktura:

1

Fyll i kontaktuppgifter

2

Fyll i adressuppgifter

Kontakta oss:

Anna-Karin Öman

Försäljningsansvarig
E-post: anna-karin.oman@scouterna.se
Telefon: 08-568 432 88