Ge en testamentsgåva

Att ge en testamentsgåva till Scouterna är ett fint sätt att låta ditt personliga scoutengagemang leva vidare. Med ditt stöd kan fler barn och unga få uppleva äventyr tillsammans, växa som individer och förändra både samhället och världen. Läs mer om hur du går till väga nedan.

Att skriva testamente

Du har rätt att testamentera delar av ditt arv till välgörenhet. Kanske har du bröstarvingar eller andra som du önskar ska ärva dig, men du kanske också vill att en del av ditt arv ska tillfalla Scouterna eller annan förening. Då kan du skriva det i ditt testamente. Alla gåvor gör stor skillnad, stora som små. Finns det ingen som enligt arvsrätten finns kvar att ärva dig, tillfaller dina tillgångar Allmänna arvsfonden.

Alla kan skriva testamente, men det måste uppfylla vissa kriterier för att vara juridiskt giltigt. Till exempel ska det vara undertecknat av dig och bevittnat av två personer som inte berörs av testamentet. Du kanske inte vet exakt vilket belopp du vill testamentera, då kan du istället ange en procentsats (t.ex. 20%) av din kvarlåtenskap ska tillfalla Scouterna. Du kan även välja att testamentera andra saker än pengar såsom till exempel fastigheter, fonder och aktier.

Skriv in Scouterna i ditt testamente

Om du vill skriva in Scouterna i ditt testamente behöver du dessa uppgifter:

 • Organisationens namn: Scouterna
 • Organisationsnummer: 802006-2942
 • Postadress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

Hur upprättar jag ett testamente?

Har du inget testamente sedan tidigare kan du enkelt göra så här:

 • Skriv ut Scouternas testamentesmall
 • Nedteckna ditt testamente. Skriv under.
 • Bevittna testamentet. Två personer behöver underteckna det.

Du kan också kontakta din bank, ditt juridiska ombud eller din begravningsbyrå
och be dem hjälpa dig med att göra Scouterna till din förmånstagare.

Giva Sverige logga, tryggt givande

Giva Sverige

Scouterna är medlemmar i Giva Sverige. Det är en branschförening som arbetar för tryggt givande. På deras hemsida kan du läsa mer om hur du kan upprätta ett testamente på ett tryggt och korrekt sätt.

Forsfararna, Foto av Christian Wemstad

Det goda testamentet

Skriv ett testamente med Giva Sveriges testamentemall. Ett enklare testamente som räcker långt för de flesta. Skriv ut, fyll i, bifoga gärna bilder på dina ägodelar. När testamentet är daterat och undertecknat behöver du bara få det bevittnat så är det klart.

84 % av pengarna når fram, Scouternas Insamling

Din gåva når fram

84 procent av pengarna används till verksamhet för barn och unga. 16 procent används till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamling.

Det här används pengarna till

Pengarna används till:

 • Sprida scouting till fler
 • Utbilda nya scoutledare
 • Starta upp nya scoutkårer
 • Ge bidrag för medlems- och deltagaravgifter och utrustning
200 kr/månad i ett år räcker till mycket

200 kr/månad i ett år räcker till:

 • 12 ledare får lära sig anpassa verksamheten för barn med ADHD eller autism, eller
 • 80 barn får lära sig bli schyssta kompisar, eller
 • 6 barn med mindre ekonomiska medel får möjlighet att följa med på hajk